« 2Sam 22:7 2 Księga Samuela 22:8 2Sam 22:9 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923Wzruszyła się i zadrżała ziemia, fundamenty gór zatrzęsły się i rozbiły, iż się rozgniewał na nie.
2.GDAŃSKA.1881Tedy się wzruszyła, a zadrżała ziemia, a fundamenty nieba zatrząsnęły, i wzruszyły się dla gniewu jego.
3.GDAŃSKA.2017Wtedy ziemia poruszyła się i zadrżała, a posady nieba zatrzęsły się i zachwiały od jego gniewu.
4.CYLKOWI wstrzęsła się i zadrżała ziemia, a posady niebios się zachwiały, i wstrzęsły się bo gniewem zapłonął.
5.KRUSZYŃSKIWstrząsła się ziemia i zadrżała, podstawy niebios się zachwiały i wstrząsły się, ponieważ gniewem zapłonął.
6.TYSIĄCL.WYD5Zatrzęsła się i zadrżała ziemia. Niebiosa poruszyły się w posadach, zatrzęsły się, bo On zapłonął gniewem.
7.BRYTYJKAPoruszyła i zatrzęsła się ziemia, Podwaliny nieba zadrżały, Zachwiały się, gdyż rozgniewał się na mnie.
8.POZNAŃSKAPoruszyła się i zadrżała ziemia, podpory nieba zatrzęsły się, zachwiały się, bo zapłonął gniewem.
9.WARSZ.PRASKAZiemia zatrzęsła się i zadrżała, poruszyły się podstawy niebios, zatrzęsło się wszystko od Jego gniewu.
10.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Wstrząsnęła się i zadrżała ziemia, a posady niebios zatrzęsły się i zachwiały, bowiem zapłonął gniewem.
11.EIB.BIBLIA.2016.LITWtedy zadrżała, zatrzęsła się ziemia, Góry ruszyły się w swoich posadach - Przeszedł je dreszcz, bo On zapłonął gniewem.