« Flp 4:23 List do Kolosan 1:1 Kol 1:2 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574PAweł Apostoł Jesusa Christa, przez wolą Bożą, i Tymotheusz brat,
2.WUJEK.1923Paweł, Apostoł Jezusa Chrystusa przez wolą Bożą, i Tymotheusz brat
3.RAKOW.NTPaweł Apostoł Jezusa Christusa, przez wolą Bożą, i Tymotheusz brat,
4.GDAŃSKA.1881Paweł, Apostoł Jezusa Chrystusa przez wolę Bożą, i Tymoteusz brat,
5.GDAŃSKA.2017Paweł, apostoł Jezusa Chrystusa z woli Boga, i Tymoteusz, brat;
6.JACZEWSKIPaweł z woli Bożej Apostoł Jezusa Chrystusa i Tymoteusz brat.
7.SYMONPaweł, Apostoł Jezusa Chrystusa z woli Bożej i Tymoteusz, brat:
8.DĄBR.WUL.1973Paweł, z woli Bożej Apostoł Jezusa Chrystusa, i Tymoteusz brat
9.DĄBR.GR.1961Paweł, z woli Bożej Apostoł Chrystusa Jezusa, i Tymoteusz brat,
10.TYSIĄCL.WYD5Paweł, z woli Bożej apostoł Chrystusa Jezusa, i Tymoteusz, brat,
11.BRYTYJKAPaweł, z woli Bożej apostoł Chrystusa Jezusa, i Tymoteusz, brat,
12.POZNAŃSKAPaweł, z woli Bożej apostoł Chrystusa Jezusa, i Tymoteusz, brat (nasz),
13.WARSZ.PRASKAPaweł, z woli Bożej apostoł Chrystusa Jezusa, i Tymoteusz, brat,
14.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Paweł, z woli Boga apostoł Jezusa Chrystusa oraz brat Tymoteusz,
15.EIB.BIBLIA.2016.LITPaweł, z woli Boga apostoł Jezusa Chrystusa, oraz Tymoteusz, nasz brat,
16.TOR.NOWE.PRZ.Paweł, apostoł Jezusa Chrystusa z woli Boga, i Tymoteusz brat,