« Kol 1:1 List do Kolosan 1:2 Kol 1:3 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Którzy w Kolosiech świętym, i wiernym bratom w Christusie. Łaska wam i pokój, od Boga ojca naszego,
2.WUJEK.1923Tym, którzy są w Kolossiech świętym, i wiernéj braciéj w Chrystusie Jezusie.
3.RAKOW.NTOnym w Kolosiech świętym i wiernej braciej w Christusie. Łaska wam i pokój od Boga Ojca naszego, i Pana Jezusa Christusa.
4.GDAŃSKA.1881Tym, którzy są w Kolosiech, świętym i wiernym braciom w Chrystusie Jezusie. Łaska wam i pokój niech będzie od Boga, Ojca naszego, i od Pana Jezusa Chrystusa.
5.GDAŃSKA.2017Do świętych i wiernych braci w Chrystusie Jezusie, którzy są w Kolosach. Łaska wam i pokój od Boga, naszego Ojca, i od Pana Jezusa Chrystusa.
6.JACZEWSKIŚwiętym w Kolossach i wiernym braciom w Jezusie Chrystusie.
7.SYMONświętym i wiernym braciom w Chrystusie Jezusie w Kolosie. Łaska wam - pokój od Boga, Ojca naszego i od Pana Jezusa Chrystusa.
8.DĄBR.WUL.1973do świętych i wiernych braci w Chrystusie Jezusie, którzy są w Kolosach. Łaska wam i pokój od Boga Ojca naszego i Pana Jezusa Chrystusa.
9.DĄBR.GR.1961do świętych i wiernych braci w Chrystusie, którzy są w Kolosach. Łaska wam i pokój od Boga Ojca naszego.
10.TYSIĄCL.WYD5do świętych i wiernych w Chrystusie braci w Kolosach: łaska wam i pokój od Boga, Ojca naszego!
11.BRYTYJKADo świętych i wierzących braci w Chrystusie, którzy są w Kolosach: Łaska wam i pokój od Boga, Ojca naszego i od Pana Jezusa Chrystusa.
12.POZNAŃSKAdo świętych i wiernych w Chrystusie braci w Kolosach. Łaska wam i pokój od Boga, Ojca Naszego.
13.WARSZ.PRASKAdo świętych, którzy stanowią lud Boży i żyją w Kolosach jako wierni w Chrystusie bracia. Bóg, Ojciec nasz, niech was obdarzy łaską i pokojem.
14.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.tym, którzy są w Kolosach, świętym i wiernym braciom w Chrystusie; łaska wam oraz pokój od Boga, naszego Ojca i Pana Jezusa Chrystusa.
15.EIB.BIBLIA.2016.LITdo świętych i wiernych braci w Chrystusie, zamieszkałych w Kolosach: Niech Bóg, nasz Ojciec, i Pan, Jezus Chrystus, darzy was łaską i pokojem.
16.TOR.NOWE.PRZ.Do świętych i wiernych braci w Chrystusie Jezusie, którzy są w Kolosach. Łaska wam i pokój od Boga, Ojca naszego i od Pana Jezusa Chrystusa.