« Kol 1:19 List do Kolosan 1:20 Kol 1:21 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574I przezeń pojednać wszytko ku sobie, uspokoiwszy przez krew krzyża jego, choć (to) co na ziemi, choć co wniebiesiech.
2.WUJEK.1923A żeby przezeń pojednało się wszystko, z nim uspokoiwszy przez krew krzyża jego, bądź co na ziemi, bądź co w niebiesiech jest.
3.RAKOW.NTI przezeń pojednał wszytkie rzeczy ku sobie, do pokoju przywiódszy przez krew krzyża jego, przezeń mówię choć one które są na ziemi, choć one które są na niebiesiech.
4.GDAŃSKA.1881I żeby przezeń z sobą pojednał wszystko, uczyniwszy pokój przez krew krzyża jego; przezeń, mówię, tak to, co jest na ziemi, jako i to, co jest na niebiesiech.
5.GDAŃSKA.2017I żeby przez niego pojednał wszystko ze sobą, czyniąc pokój przez krew jego krzyża; przez niego, mówię, to, co jest na ziemi, jak i to, co jest w niebie.
6.JACZEWSKIOn jest pojednawcą wszystkiego; on przez wylaną swą krew na krzyżu zaprowadza pokój między niebem i ziemią.
7.SYMONi żeby przezeń, uczyniwszy pokój przez krew krzyża jego, pojednał z sobą wszystko, cokolwiek jest tak na ziemi, jak i na niebie.
8.DĄBR.WUL.1973aby przezeń wszystko, co jest na ziemi, czy co jest w niebiesiech, w nim się pojednało po nastaniu pokoju przez krew krzyża jego.
9.DĄBR.GR.1961aby przezeń wszystko, co jest na ziemi, czy co jest w niebiesiech, w nim się pojednało, po nastaniu pokoju przez krew krzyża jego.
10.TYSIĄCL.WYD5i aby przez Niego - znów pojednać wszystko ze sobą: przez Niego i to, co na ziemi, i to, co w niebiosach, wprowadziwszy pokój przez krew Jego krzyża.
11.BRYTYJKAI żeby przez niego wszystko, co jest na ziemi i na niebie, pojednało się z nim dzięki przywróceniu pokoju przez krew krzyża jego.
12.POZNAŃSKAaby przez Niego, przez Jego Krew przelaną na krzyżu, przywrócić (dawny) pokój: temu, co na ziemi, i temu, co w niebie.
13.WARSZ.PRASKAi aby przez Niego wszystko znów zostało pojednane z Bogiem. Przez krwawą śmierć Jezusa na krzyżu wprowadził Bóg pokój między tym, co na niebie, i co na ziemi.
14.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.I by przez niego, ponownie pojednać dla Niego wszystko, uczyniwszy pokój przez krew jego krzyża; przez niego, mówię, czy to na ziemi, czy w niebiosach.
15.EIB.BIBLIA.2016.LITi przez Niego pojednać ze sobą wszystko - na ziemi i w niebie - dzięki wprowadzeniu pokoju za cenę krwi przelanej przez Niego na krzyżu.
16.TOR.NOWE.PRZ.I przez Niego ponownie pojednać ze sobą wszystko, czyniąc pokój przez krew Jego krzyża; poprzez Niego, to co na ziemi, i to co w niebiosach.