« Kol 1:20 List do Kolosan 1:21 Kol 1:22 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574I was niekiedy będąc oddalonemi, i nieprzyjacielmi rozumem w uczynkoch złościwych.
2.WUJEK.1923I was, którzyście niekiedy byli oddaleni i nieprzyjaciele umysłem w złośliwych uczynkach,
3.RAKOW.NTI was którzyście niekiedy byli oddaleni i nieprzyjacioły umysłem, w uczynkach złościwych,
4.GDAŃSKA.1881I was, którzyście niekiedy byli oddaleni i nieprzyjaciele umysłem w złośliwych uczynkach, teraz też pojednał.
5.GDAŃSKA.2017I was, którzy kiedyś byliście obcymi i wrogami umysłem w niegodziwych uczynkach, teraz pojednał;
6.JACZEWSKII wy, coście przez czas jakiś byli odrzuceni od Boga, jako jego nieprzyjaciele, i oddawaliście się złym sprawom: -
7.SYMONI was też, którzyście niegdyś byli dalekimi i nieprzyjaciółmi, kochającymi się w złych uczynkach,
8.DĄBR.WUL.1973I was, którzyście byli niegdyś obcymi i nieprzyjaciółmi pogrążonymi umysłem w złych uczynkach,
9.DĄBR.GR.1961I was, którzyście byli niegdyś obcymi i nieprzyjaciółmi pogrążonymi umysłem w złych uczynkach,
10.TYSIĄCL.WYD5I was, którzy byliście niegdyś obcymi [wobec Boga] i [Jego] wrogami przez sposób myślenia i wasze złe czyny,
11.BRYTYJKAI was, którzy niegdyś byliście mu obcymi i wrogo usposobionymi, a uczynki wasze złe były,
12.POZNAŃSKAU wyście niegdyś byli obcymi i nieprzyjaciółmi (Boga) w waszych myślach i złych uczynkach.
13.WARSZ.PRASKAI wy również byliście niegdyś obcymi [dla Boga] i [nawet Jego] wrogami z powodu zła, którego dopuszczaliście się w myślach i w uczynkach waszych.
14.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Także was, będących niegdyś obcymi oraz nienawistnymi umysłem wśród obelżywych uczynków,
15.EIB.BIBLIA.2016.LITWas również, kiedyś obcych, wrogo nastawionych, pochłoniętych czynieniem zła,
16.TOR.NOWE.PRZ.I was, niegdyś będących obcymi i wrogami w myśleniu na skutek złych czynów, teraz jednak ponownie pojednał,