« Kol 1:21 List do Kolosan 1:22 Kol 1:23 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574A teraz pojednał w ciele ciała jego przez śmierć, żeby was wystawił świętemi i nienaganionymi i nieprzewinionemi przed nim.
2.WUJEK.1923I teraz pojednał w ciele ciała swego przez śmierć, aby was wystawił święte i niepokalane i nienaganione przed sobą:
3.RAKOW.NTA teraz pojednał w samym ciele jego przez śmierć; aby wystawił was świętymi, i nienaganionymi, i nieobwinionymi przed oblicznością swoją.
4.GDAŃSKA.1881Ciałem własnem swojem przez śmierć, aby was wystawił świętemi i niepokalanemi, i bez nagany przed obliczem swojem;
5.GDAŃSKA.2017W jego doczesnym ciele przez śmierć, aby was przedstawić jako świętych, nieskalanych i nienagannych przed swoim obliczem;
6.JACZEWSKIteraz przez śmierć ciała jego przyszliście do pojednania się z Bogiem; staliście się świętymi, niepokalanymi i bez żadnej przed nim winy.
7.SYMONteraz pojednał w ciele jego, podległem boleściom, przez śmierć: aby was stawił przed sobą świętymi, i niepokalanymi, i bez nagany:
8.DĄBR.WUL.1973teraz pojednał w ciele przez śmierć ciała swego, aby was stawić przed sobą jako świętych, nieskalanych i wolnych od wszelkiego zarzutu,
9.DĄBR.GR.1961pojednał teraz w ciele przez śmierć ciała swego, aby stawić przed sobą jako świętych, nieskalanych i wolnych od wszelkiego zarzutu,
10.TYSIĄCL.WYD5teraz znów pojednał [Bóg] w doczesnym Jego ciele przez śmierć, by stawić was przed sobą jako świętych i nieskalanych, i bez zarzutu,
11.BRYTYJKATeraz pojednał w jego ziemskim ciele przez śmierć, aby was stawić przed obliczem swoim jako świętych i niepokalanych, i nienagannych,
12.POZNAŃSKAAle teraz pojednał (On was ze sobą) przez śmierć Syna w ludzkim ciele, abyście mogli stanąć przed Nim święci, nieskalani i nienaganni,
13.WARSZ.PRASKALecz oto teraz Bóg, przez śmierć, jaką poniósł Jego Syn w swym ludzkim ciele, pojednał was ze sobą, abyście mogli stanąć przez Nim jako święci, czyści i bez skazy.
14.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.teraz, przez karę śmierci, ponownie pojednał w ciele jego ciała wewnętrznego, aby was postawić wobec Niego jako świętych, bez zarzutu oraz niespornych.
15.EIB.BIBLIA.2016.LITteraz pojednał w Jego ziemskim ciele przez śmierć, aby was przed sobą postawić jako świętych, nieskazitelnych i nienagannych,
16.TOR.NOWE.PRZ.W ciele przez śmierć ciała Jego, aby was postawić przy Nim jako świętych i niewinnych, i nienagannych przed swoim obliczem.