« Kol 1:22 List do Kolosan 1:23 Kol 1:24 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Jeśli więc trwacie wiarą ugruntowani, i twardzi, i nieporuszonemi od nadzieje Ewanielionu, któreście słyszeli obwołane we wszem stworzeniu, które pod niebem; którego zostałem ja Paweł sługą.
2.WUJEK.1923Jeźli jedno trwacie w wierze ugruntowani i stateczni, a nie poruszeni od nadzieje Ewangelii, którąście słyszeli, która opowiadana jest wszelkiemu stworzeniu, które jest pod niebiem, której ja Paweł stałem się sługą.
3.RAKOW.NTJeśliże trwacie wiarą ugruntowani i stateczni, i nieporuszeni od nadzieje Ewanieliey, którąście słyszeli obwołaną wszytkiemu stworzeniu, które jest pod niebem, której sstałem się ja Paweł sługą.
4.GDAŃSKA.1881Jeźli tylko trwacie w wierze ugruntowani i utwierdzeni, a nie poruszeni od nadziei Ewangielii, którąście słyszeli, która jest kazana wszelkiemu stworzeniu, które jest pod niebem, której ja Paweł stałem się sługą;
5.GDAŃSKA.2017Jeśli tylko trwacie w wierze, ugruntowani i utwierdzeni, niedający się odwieść od nadziei ewangelii, którą usłyszeliście, a która jest głoszona wszelkiemu stworzeniu pod niebem, której ja, Paweł, stałem się sługą;
6.JACZEWSKIObyście tylko ugruntowali się w wierze i byli w niej stałymi; i obyście bez zachwiania się żywili w sobie nadzieję Ewangeliczną, którąście słyszeli, która głoszoną jest wszelkiemu stworzeniu, jakie pod niebem jest, a której i ja, Paweł, sługą jestem,
7.SYMONjeżeli jednak trwać będziecie w wierze ugruntowani i stateczni, i nie dacie się zachwiać w nadziei Ewangelji, którąście słyszeli, opowiadanej wszystkiemu stworzeniu pod niebem, której ja, Paweł, stałem się sługą.
8.DĄBR.WUL.1973jeśli jednak trwać będziecie ugruntowani i stateczni w wierze, a niezachwiani w nadziei Ewangelii, którąście usłyszeli i która głoszona jest wszelkiemu stworzeniu pod niebem. Jej to ja, Paweł, stałem się sługą.
9.DĄBR.GR.1961pod warunkiem, że będziecie trwać w wierze ugruntowani, stateczni i niezachwiani w nadziei Ewangelii, którą usłyszeliście, gdy ogłoszona została wszelkiemu stworzeniu pod niebem. Jej to, ja, Paweł, stałem się sługą.
10.TYSIĄCL.WYD5bylebyście tylko trwali w wierze - ugruntowani i stateczni - a nie chwiejący się w nadziei [nieodłącznej od] Ewangelii. Ją to posłyszeliście głoszoną wszelkiemu stworzeniu, które jest pod niebem - jej sługą stałem się ja, Paweł.
11.BRYTYJKAJeśli tylko wytrwacie w wierze, ugruntowani i stali, i nie zachwiejecie się w nadziei, opartej na ewangelii, którą usłyszeliście, która jest zwiastowana wszelkiemu stworzeniu pod niebem, a której ja, Paweł, zostałem sługą.
12.POZNAŃSKAjeżeli tylko będziecie trwali mocno i niewzruszenie w wierze i będziecie mieli niezachwianą nadzieję, którą daje przyniesiona przeze mnie ewangelia, głoszona wszystkim ludziom na świecie. Ja, Paweł, jestem jej sługą.
13.WARSZ.PRASKATrzeba jednak, byście trwali w wierze, byście byli ugruntowani w swych przekonaniach, niezachwiani, nie dający odwieść się od nadziei, którą żyjecie od czasu posłyszenia po raz pierwszy Ewangelii, głoszonej wszelkiemu stworzeniu, które jest pod niebem. Właśnie tej Ewangelii ja, Paweł, stałem się sługą.
14.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Jeżeli tylko trwacie w wierze, będąc ugruntowani, stali oraz nie dający się ruszyć z miejsca z dala od nadziei Ewangelii, którą usłyszeliście. Tej, co została ogłoszona pośród całego stworzenia pod niebem, i której ja, Paweł, stałem się sługą.
15.EIB.BIBLIA.2016.LITo ile trwać będziecie w wierze, ugruntowani, stali i niewzruszeni w nadziei płynącej z dobrej nowiny. Usłyszeliście ją, gdyż jest głoszona każdemu stworzeniu pod niebem, a ja, Paweł, zostałem jej rzecznikiem.
16.TOR.NOWE.PRZ.Jeśli rzeczywiście trwacie w wierze będąc ugruntowani i mocni, i nieporuszeni z powodu nadziei Ewangelii, którą słyszeliście, a która została ogłoszona całemu stworzeniu pod niebem, której ja, Paweł, stałem się sługą.