« Kol 1:23 List do Kolosan 1:24 Kol 1:25 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Który teraz radem w utrapieniach za was, i napełniam ostatki ucisków Christusowych w ciele mojem, za ciało jego, które jest zbór.
2.WUJEK.1923Który się teraz raduję w utrapieniach za was i wypełniam to, czego nie dostawa utrapieniom Chrystusowym, w ciele mojem za ciało jego, które jest kościół.
3.RAKOW.NTKtóry teraz weselę się w utrapieniach moich za was, i zasię wypełniam ostatki ucisków Christusowych w ciele moim, za ciało jego, które jest Zbór;
4.GDAŃSKA.1881Który się teraz raduję w doległościach moich dla was i dopełniam ostatków ucisków Chrystusowych na ciele mojem za ciało jego, które jest kościół.
5.GDAŃSKA.2017Teraz raduję się w swoich cierpieniach dla was i tego, czego z udręk Chrystusa brakuje w moim ciele, dopełniam dla jego ciała, którym jest kościół.
6.JACZEWSKIi cieszę się z powodu cierpień, jakie dla was ponoszę, by w kościele który jest ciałem Chrystusowem, dopełnić miary cierpień, jakie on ponosił.
7.SYMONI oto teraz cieszę się w uciskach moich za was, i dopełniam na ciele mojem, czego niedostaje uciskom Chrystusowym, za ciało jego, którem jest Kościół:
8.DĄBR.WUL.1973I oto teraz raduję się w cierpieniach za was i dopełniam na ciele własnym tego, czego nie dostaje cierpieniom Chrystusowym.
9.DĄBR.GR.1961Teraz raduję się w cierpieniach za was i dopełniam na ciele własnym tego, czego brakuje cierpieniom ciała Chrystusowego,
10.TYSIĄCL.WYD5Teraz raduję się w cierpieniach za was i ze swej strony dopełniam niedostatki udręk Chrystusa w moim ciele dla dobra Jego Ciała, którym jest Kościół.
11.BRYTYJKATeraz raduję się z cierpień, które za was znoszę i dopełniam na ciele moim niedostatku udręk Chrystusowych za ciało jego, którym jest Kościół.
12.POZNAŃSKATeraz raduję się z utrapień, które znoszę za was, oraz z tego, że ja sam w sobie przez nie dopełniam cierpień Chrystusa dla dobra Jego Ciała, którym jest Kościół.
13.WARSZ.PRASKATeraz nawet raduję się z tych cierpień, które znoszę dla was, bo wiem, że w moim ciele dopełniam braki udręk Chrystusa dla dobra Jego Ciała, czyli Kościoła.
14.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Teraz się cieszę wśród moich cierpień dla was, oraz w mojej cielesnej naturze wypełniam biedę utrapień Chrystusa dla jego ciała, którym jest zgromadzenie wybranych.
15.EIB.BIBLIA.2016.LITTeraz cieszę się mimo cierpień, które ze względu na was znoszę, i na własnym ciele uzupełniam to, czego mi brak z udręk podobnych Chrystusowym - za Jego Ciało, którym jest Kościół.
16.TOR.NOWE.PRZ.Raduję się teraz w moich cierpieniach za was i dopełniam w swoim ciele niedostatki ucisków Chrystusa, za ciało Jego, którym jest Kościół;