« Kol 1:24 List do Kolosan 1:25 Kol 1:26 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Którego ja zostałem sługą wedle szafarstwa Bożego, które mi dane do was, wypełniać słowo Boże.
2.WUJEK.1923Którego stałem się ja sługą wedle szafowania Bożego, które mi jest dane do was, abych wypełniał słowo Boże:
3.RAKOW.NTKtórego sstałem się ja sługą wedle szafowania Bożego, które dane mi jest ku wam, abych dopełniał mowę Bożą;
4.GDAŃSKA.1881Któregom się ja stał sługą według daru Bożego, który mi jest dany dla was, abym wypełnił słowo Boże,
5.GDAŃSKA.2017Jego sługą stałem się zgodnie z zarządzeniem Boga, danym mi dla was, abym wypełnił słowo Boże;
6.JACZEWSKIKościoła tego z woli Bożej ja sługą jestem. Posłał mnie Bóg do was, abym dokonał słowa jego.
7.SYMONktórego stałem się ja sługą w powierzonem mi od Boga włodarstwie śród was, abym z pełnym skutkiem rozgłosił słowo Boże:
8.DĄBR.WUL.1973Za ciało jego, którym jest Kościół, a którego sługą stałem się w zleconym mi włodarstwie pośród was, abym wypełniał słowo Boże.
9.DĄBR.GR.1961to jest Kościoła. Jego to sługą stałem się w zleconym mi przez Boga włodarstwie wśród was, aby wypełnić słowo Boże.
10.TYSIĄCL.WYD5Jego sługą stałem się z powodu zleconego mi wobec was Bożego włodarstwa: mam wypełnić [posłannictwo głoszenia] słowa Bożego.
11.BRYTYJKATego Kościoła sługą zostałem zgodnie z postanowieniem Boga, powziętym co do mnie ze względu na was, abym w pełni rozgłosił Słowo Boże,
12.POZNAŃSKAJego sługą jestem na mocy powierzonego mi przez Boga włodarstwa.
13.WARSZ.PRASKAJa zaś stałem się sługą Kościoła, zgodnie z posłannictwem zleconym mi przez Boga dla waszego dobra: mam wypełniać nakaz głoszenia wam słowa Bożego,
14.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Gdyż ja stałem się jego sługą w zgodzie z postanowieniem Boga, danym mi dla was, aby urzeczywistnić Słowo Boga,
15.EIB.BIBLIA.2016.LITRzecznikiem tego Kościoła zostałem zgodnie z planem Boga powierzonym mi względem was, by wypełnić Słowo Boże,
16.TOR.NOWE.PRZ.Którego stałem się sługą według zarządzenia Boga, które zostało mi dane, aby wobec was wypełnić Słowo Boże,