« Kol 1:3 List do Kolosan 1:4 Kol 1:5 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Usłyszawszy wiarę waszę, która w Christu Jesusie, i miłość, która ku wszem świętym,
2.WUJEK.1923Usłyszawszy wiarę waszę w Chrystusie Jezusie i miłość, którą macie ku wszystkim świętym.
3.RAKOW.NTUsłyszawszy onę wiarę waszę w Christusie Jezusie, i onę miłość przeciwko wszytkim świętym;
4.GDAŃSKA.1881Usłyszawszy o wierze waszej w Chrystusie Jezusie i miłości przeciwko wszystkim świętym,
5.GDAŃSKA.2017Odkąd usłyszeliśmy o waszej wierze w Chrystusa Jezusa i o miłości względem wszystkich świętych;
6.JACZEWSKIbo słyszymy o wierze waszej w Jezusa Chrystusa i o miłości, jaką okazujecie względem wszystkich wiernych,
7.SYMONsłysząc o wierze waszej w Chrystusa Jezusa, i o waszej miłości ku wszystkim świętym,
8.DĄBR.WUL.1973słysząc o wierze waszej w Chrystusie Jezusie i o miłości, którą okazujecie wszystkim świętym.
9.DĄBR.GR.1961bo dowiedzieliśmy się o wierze waszej w Chrystusa Jezusa i o miłości, którą okazujecie wszystkim świętym.
10.TYSIĄCL.WYD5odkąd usłyszeliśmy o waszej wierze w Chrystusie Jezusie i o waszej miłości, jaką żywicie dla wszystkich świętych -
11.BRYTYJKABo usłyszeliśmy o wierze waszej w Chrystusie Jezusie i o miłości, jaką żywicie dla wszystkich świętych,
12.POZNAŃSKAUsłyszeliśmy bowiem o waszej wierze w Chrystusa Jezusa i miłości, jaką okazujecie wszystkim świętym,
13.WARSZ.PRASKASłyszeliśmy bowiem o waszej wierze w Chrystusie Jezusie i o miłości, jaką okazujecie wszystkim wiernym ludu Bożego.
14.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.od kiedy usłyszeliśmy o waszej wierze w Chrystusie Jezusie oraz miłości, którą macie do wszystkich świętych.
15.EIB.BIBLIA.2016.LITCzynimy to, odkąd usłyszeliśmy o waszej wierze zakorzenionej w Chrystusie Jezusie oraz o miłości okazywanej wszystkim świętym.
16.TOR.NOWE.PRZ.Bo usłyszeliśmy o waszej wierze w Chrystusie Jezusie i miłości do wszystkich świętych,