« 5Moj 15:10 5 Księga Mojżeszowa 15:11 5Moj 15:12 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923Nie zejdzie na ubogich w ziemi mieszkania twego: przeto ja rozkazuję tobie, abyś otwarzał rękę bratu twemu potrzebującemu i ubogiemu, który z tobą mieszka w ziemi.
2.GDAŃSKA.1881Boć się nie przebierze ubogich w ziemi waszej; dla tegoć rozkazuję, mówiąc: abyś szczodrze otwierał rękę twą bratu twemu, i nędznemu twemu, i ubogiemu twemu w ziemi twojej.
3.GDAŃSKA.2017Ubogich bowiem nie zabraknie w waszej ziemi. Dlatego nakazuję ci: Otworzysz hojnie swoją rękę swemu bratu, nędznemu i ubogiemu w twej ziemi.
4.CYLKOWPonieważ nie zbraknie ubogich na ziemi, przeto rozkazuję ci, mówiąc: otwierać otwieraj rękę twoję bratu twojemu, biednemu i ubogiemu twojemu na ziemi twojej!
5.KRUSZYŃSKIAlbowiem nie zabraknie ubogich wewnątrz kraju; dlatego też daję ci to zarządzenie, mówiąc: Otworzysz rękę swoją dla brata twego, dla potrzebującego i twojego ubogiego w kraju twoim.
6.MIESESGdy[ż] nie zniknie biedny z pośród Kraju, dlatego więc przykazuję tobie Ja, mówiąc: „Otwieraj rękę twą szeroko bratu twemu, biednemu twojemu, ubogiemu twemu w Kraju twoim”.
7.TYSIĄCL.WYD5Ubogiego bowiem nie zabraknie w tym kraju, dlatego ja nakazuję: Otwórz szczodrze dłoń bratu uciśnionemu lub ubogiemu na twej ziemi.
8.BRYTYJKAGdyż nie braknie ubogich na tej ziemi, i dlatego nakazuję ci: W ziemi swojej otwieraj szczodrze swoją rękę przed swoim bratem, przed nędzarzem i biedakiem.
9.POZNAŃSKAUbogich w tym kraju nigdy całkiem nie zabraknie i dlatego daję ci to polecenie: roztwórz szeroko dłonie dla brata twego znajdującego się w potrzebie i dla ubogich w twoim kraju.
10.WARSZ.PRASKAUbodzy zawsze będą wśród was w tym kraju. Dlatego daję ci takie oto przykazanie: Będziesz miał zawsze otwartą rękę dla brata, dla potrzebującego i dla ubogiego w twoim kraju.
11.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Ponieważ nie zabraknie ubogich na ziemi, dlatego ci rozkazuję, mówiąc: Otwierać otwieraj twoją rękę twojemu bratu, twojemu biednemu i ubogiemu na twej ziemi.
12.EIB.BIBLIA.2016.LITA ponieważ w twojej ziemi zawsze będą potrzebujący, dlatego nakazuję ci: Szeroko otwieraj dłoń przed swoim ubogim i potrzebującym bratem.