« 5Moj 15:4 5 Księga Mojżeszowa 15:5 5Moj 15:6 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923Jeźli jednak będziesz słuchał głosu Pana, Boga twego, a strzegł wszystkiego, coć rozkazał, i co ja dziś przykazuję tobie: błogosławić ci będzie, jako obiecał.
2.GDAŃSKA.1881Tylko żebyś słuchając posłuszny był głosowi Pana, Boga twego, abyś strzegł, i czynił każde przykazanie to, które ja przykazuję tobie dzisiaj,
3.GDAŃSKA.2017Jeśli tylko będziesz uważnie słuchał głosu PANA, swego Boga, byś pilnował wypełniania wszystkich przykazań, które dziś ci nakazuję;
4.CYLKOWJeżeli tylko słuchać będziesz głosu Wiekuistego, Boga twojego, starając się spełniać wszystkie te przykazania, które przykazuję ci dzisiaj;
5.KRUSZYŃSKIbylebyś tylko słuchał głosu Jahwe, Boga twego, czuwając, aby spełnić te wszystkie przykazania, jakie ja dzisiaj nakazuję tobie.
6.MIESEStylko, jeśli będziesz słuchał dobrze głosu Boga twego Wiekuistego, ażeby przestrzegać wykonania wszystkich tych przykazań, które Ja przykazuję tobie dziś.
7.TYSIĄCL.WYD5jeżeli będziesz słuchał wiernie głosu Pana, Boga swego, wykonując dokładnie wszystkie polecenia, które ja tobie dziś daję.
8.BRYTYJKAJeżeli tylko będziesz słuchał głosu Pana, Boga swego, i starannie spełniał to przykazanie, które ci dziś nadaję,
9.POZNAŃSKAjeśli tylko szczerze będziesz posłuszny głosowi Jahwe, twego Boga, strzegąc i wypełniając wszystkie przykazania, które ja ci dziś nadaję.
10.WARSZ.PRASKApod tym jedynie warunkiem, że będziecie słuchać jego głosu i dokładać starań, aby wprowadzić w życie wszystkie przykazania, które ja wam dziś ogłaszam.
11.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Jeśli tylko będziesz słuchał głosu WIEKUISTEGO, twojego Boga, starając się spełniać wszystkie te przykazania, które ci dzisiaj przykazuję,
12.EIB.BIBLIA.2016.LITjeśli tylko będziesz uważnie słuchał głosu PANA, twojego Boga, oraz strzegł i wypełniał całe to przykazanie, które ja wam dziś nadaję.