« Łuk 6:10 Ewangelia Łukasza 6:11 Łuk 6:12 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Lecz oni napełnili się bezumności, i mówili między sobą, coby uczynili Jesusowi.
2.WUJEK.1923A oni napełnili się szaleństwa i namawiali się, coby uczynić Jesusowi.
3.RAKOW.NTA oni napełnieni byli szaleństwa, i rozmawiali jedni z drugimi coby uczynili Jezusowi.
4.GDAŃSKA.1881Ale oni napełnieni będąc szaleństwem, rozmawiali miedzy sobą, coby uczynić mieli Jezusowi.
5.GDAŃSKA.2017Ale oni wpadli we wściekłość i rozmawiali między sobą, co by zrobić Jezusowi.
6.SZCZEPAŃSKIOni wszakże, pełni nierozumnego zaślepienia, naradzali się między sobą, co począć z Jezusem.
7.MARIAWICIA oni napełnili się szaleństwem i rozmawiali między sobą, coby mieli uczynić Jezusowi.
8.BIESZK.ŁUK.1931Ich zaś ogarnął szał złości i naradzali się pomiędzy sobą, coby mogli uczynić przeciw Jezusowi.
9.GRZYM1936A ich szał ogarnął i naradzali się między sobą, co mają Jezusowi uczynić.
10.DĄBR.WUL.1973Ale oni, pełni szaleństwa, umawiali się między sobą, co by uczynić z Jezusem.
11.DĄBR.GR.1961A oni, pełni szaleństwa, naradzali się, co by uczynić z Jezusem.
12.TYSIĄCL.WYD5Oni zaś wpadli w szał i naradzali się między sobą, jak mają postąpić wobec Jezusa.
13.BRYTYJKALecz oni, pełni szaleństwa, rozmawiali między sobą, co by uczynić z Jezusem.
14.POZNAŃSKAA oni postradali zmysły (ze złości) i naradzali się, co zrobić z Jezusem.
15.WARSZ.PRASKAA oni wpadli we wściekłość i zastanawiali się między sobą, co by uczynić Jezusowi.
16.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Ale oni zostali napełnieni szaleństwem. Rozmawiali też jedni z drugimi co by uczynić Jezusowi.
17.EIB.BIBLIA.2016.LITIch natomiast ogarnął ślepy gniew i rozpoczęli naradę, co by tu zrobić z Jezusem.
18.TOR.PRZ.Ale oni, pełni szaleństwa, rozmawiali między sobą, co mogliby uczynić Jezusowi.