« Łuk 6:39 Ewangelia Łukasza 6:40 Łuk 6:41 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Nie jest uczeń nad uczyciela. Lecz doskonały każdy będzie (będąc) jako uczyciel jego.
2.WUJEK.1923Nie jestci uczeń nad mistrza; lecz doskonały każdy będzie, będzieli jako mistrz jego.
3.RAKOW.NTNie jest uczeń nad Nauczyciela swego; a wyćwiczony wszelki jako Nauczyciel jego.
4.GDAŃSKA.1881Nie jestci uczeń nad mistrza swego; lecz doskonały będzie każdy, będzieli jako mistrz jego.
5.GDAŃSKA.2017Uczeń nie przewyższa swego mistrza. Lecz doskonały będzie każdy, kto będzie jak jego mistrz.
6.SZCZEPAŃSKIUczeń nie jest nad mistrza; każdy atoli doskonałym niech będzie, jako mistrz jego.
7.MARIAWICINie jest uczeń nad mistrza, ale każdy będzie doskonałym, jeśli będzie jako mistrz jego.
8.BIESZK.ŁUK.1931Uczeń nie jest nad swego nauczyciela; lecz każdy uczeń wyćwiczony do nauczyciela swego podobny będzie.
9.GRZYM1936Nie jest uczeń nad mistrza; dosyć będzie uczony, jeśli dorówna mistrzowi swojemu.
10.DĄBR.WUL.1973Nie jest uczeń nad mistrza, lecz każdy będzie doskonały, jeśli będzie jako mistrz jego.
11.DĄBR.GR.1961Nie jest uczeń nad nauczyciela, lecz każdy będzie doskonały, jeśli będzie jak nauczyciel jego.
12.TYSIĄCL.WYD5Uczeń nie przewyższa nauczyciela. Lecz każdy, dopiero w pełni wykształcony, będzie jak jego nauczyciel.
13.BRYTYJKANie masz ucznia nad mistrza, ale należycie będzie przygotowany każdy, gdy będzie jak jego mistrz.
14.POZNAŃSKANie jest uczeń nad mistrza, (wystarczy), że każdy będzie umiał tyle, co jego nauczyciel.
15.WARSZ.PRASKA[Zazwyczaj] uczeń nie jest wyższy od mistrza; w swej doskonałości niech każdy będzie jak jego nauczyciel.
16.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Nie jest uczeń nad swojego nauczyciela; ale każdy będzie udoskonalony jak jego nauczyciel.
17.EIB.BIBLIA.2016.LITNie ma ucznia nad mistrza, każdy dobrze przygotowany jest jak jego mistrz.
18.TOR.PRZ.Nie jest uczeń ponad swojego nauczyciela; lecz doskonały będzie każdy, jeśli będzie jak jego nauczyciel.