« 2Krl 11:14 2 Księga Królewska 11:15 2Krl 11:16 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.ZOFII.UWSP.IJPI przykazał Jojada setnikom, jiż byli nad zastępem, i rzekł jim: „Wywiedźcie ją z ogrodzenia kościelnego, a kto będzie się jej przydzierżeć, zabijcie ji mieczem. Bo był rzekł kapłan: Nie zabijajcie jej w kościele bożem.”
2.WUJEK.1923I rozkazał Jojada rotmistrzom, którzy byli nad wojskiem i rzekł im: Wywiedźcie ją z zagrodzenia kościoła, a ktokolwiek pójdzie za nią, niech mieczem zabit będzie; bo rzekł był kapłan: Niech nie będzie zabita w kościele Pańskim.
3.GDAŃSKA.1881Przetoż rozkazał Jojada kapłan rotmistrzom, którzy byli nad wojskiem, i rzekł do nich: Wywiedźcie ją z zagrodzenia kościoła, a ktobykolwiek chciał iść za nią, niech zabity będzie mieczem; bo rzekł był kapłan: Niech nie będzie zabita w domu Pańskim.
4.GDAŃSKA.2017Lecz kapłan Jehojada wydał rozkaz setnikom i dowódcom wojska i powiedział do nich: Wyprowadźcie ją ze świątyni poza szeregi, a ktokolwiek pójdzie za nią, niech będzie zabity mieczem. Kapłan bowiem powiedział: Niech nie będzie zabita w domu PANA.
5.CYLKOWJehojada jednak, kapłan, rozkazał setnikom, przełożonym wojska, i rzekł do nich: Wyprowadźcie ją aż pomiędzy szeregi, a ktoby poszedł za nią, tego zabijcie mieczem! Rzekł bowiem kapłan, aby nie zabijano jej w przybytku Wiekuistego.
6.KRUSZYŃSKITedy kapłan Jehojada wydał rozkaz do setników i do dowódców wojska, mówiąc do nich: "Wyprowadźcie ją z domu do szeregów i zabijajcie mieczem, ktokolwiek za nią pójdzie". Powiedział był bowiem kapłan: "Niechaj nie umiera w domu Bożym".
7.TYSIĄCL.WYD5Wtedy kapłan Jojada wydał rozkaz setnikom dowodzącym wojskiem, polecając im: Wyprowadźcie ją ze świątyni poza szeregi, a gdyby ktoś za nią poszedł, niech zginie od miecza! Mówił bowiem kapłan: Nie powinna zginąć w świątyni Pańskiej.
8.BRYTYJKALecz kapłan Jehojada dał rozkaz setnikom, dowódcom wojska i rzekł do nich: Wyprowadźcie ją poza przedsionki, a ktokolwiek pójdzie za nią, tego zabijcie mieczem. Mówił bowiem kapłan: Niech nie ginie w przybytku Pana!
9.POZNAŃSKAKapłan Jehojada rozkazał setnikom oraz dowódcom wojska i rzekł im: - Wyprowadźcie ją między szeregami poza Świątynię. Idący za nią niech ją przebije mieczem, bo mówił kapłan: "Niech nie ginie w Świątyni Jahwe".
10.WARSZ.PRASKASkinął tedy kapłan Jojada na setników, którzy dowodzili oddziałami wojowników, i powiedział im: Wyprowadźcie ją ze świątyni, poza szeregi [straży], a każdego, kto za nią pójdzie, zabijcie. Kapłan powiedział im bowiem [jeszcze wcześniej], że nie może być zgładzona w świątyni Jahwe.
11.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Jednak kapłan Jehojada rozkazał setnikom i przełożonym wojska, mówiąc do nich: Wyprowadźcie ją między szeregi, a kto za nią pójdzie – tego zabijcie mieczem! Bowiem kapłan powiedział, by jej nie zabijano w Przybytku WIEKUISTEGO.
12.EIB.BIBLIA.2016Wówczas kapłan Jehojada rozkazał setnikom, naczelnikom wojska: Wyprowadźcie ją ze świątyni ku szeregom, a tego, kto za nią pójdzie, zabijcie mieczem! Kapłan nie chciał bowiem, aby ginęła w świątyni PANA.