« Mar 4:14 Ewangelia Marka 4:15 Mar 4:16 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574A ci są którzy przy drodze, gdzie rozsiewa się słowo, a gdy słyszą wnet przychodzi szatan, i wybiera słowo wsiane w sercach ich.
2.WUJEK.1923A ci są, którzy podle drogi, gdzie się rozsiewa słowo, a gdy usłyszą, natychmiast przychodzi szatan, a bierze słowo, które jest wsiane w serca ich.
3.RAKOW.NTA ci są oni podle drogi, gdzie siana bywa mowa; a gdy usłyszą, wnet przychodzi szatan, a wybiera mowę sianą w serca ich.
4.GDAŃSKA.1881A którzy podle drogi, ci są, którym się rozsiewa słowo; ale gdy usłyszeli, zaraz przychodzi szatan, a wybiera słowo wsiane w serca ich.
5.GDAŃSKA.2017A ci przy drodze są tymi, którym sieje się słowo, ale gdy usłyszą, zaraz przychodzi szatan i wybiera słowo zasiane w ich sercach.
6.SZCZEPAŃSKIA tymi, podle drogi, gdzie się zasiewa słowo, są ci, do których, gdy usłyszą, natychmiast przychodzi szatan i porywa słowo, zasiane w ich [sercach].
7.GRZYM1936A ci, co są przy drodze gdzie się sieje słowo, to są ci, co, gdy usłyszą, zaraz przychodzi zły duch i zabiera z serca słowo posiane.
8.DĄBR.WUL.1973A tymi przy drodze, gdzie się zasiewa słowa, są ci, do których, gdy posłyszą, natychmiast przychodzi szatan i porywa słowo zasiane w sercach ich.
9.DĄBR.GR.1961A tymi przy drodze, gdzie się zasiewa słowa, są ci, do których, gdy posłyszą, natychmiast przychodzi szatan i porywa słowo zasiane w nich.
10.TYSIĄCL.WYD5A oto są ci, którzy są na drodze: u nich sieje się słowo, a skoro je usłyszą, zaraz przychodzi szatan i porywa słowo w nich zasiane.
11.BRYTYJKATymi na drodze, gdzie jest rozsiane słowo, są ci, do których, gdy je usłyszeli, zaraz przychodzi szatan i wybiera słowo, zasiane w nich.
12.POZNAŃSKAA to są ci na drodze, gdzie sieje się słowo: kiedy (je) usłyszą, zaraz przychodzi szatan i porywa słowo w nich zasiane.
13.WARSZ.PRASKATymi, którzy znajdują się obok drogi, gdzie sieje się słowo, są ci, co słuchają słowa, lecz zaraz przychodzi szatan i zabiera zasiane w nich słowo.
14.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Zaś tymi obok drogi są ludzie, pośród których się słowo rozsiewa. A kiedy je usłyszą, zaraz przychodzi szatan oraz wybiera słowo, które zostało w nich wsiane.
15.EIB.BIBLIA.2016.LITLudzie podobni do ziarna przy drodze to ci, do których przychodzi szatan i natychmiast wybiera to, co właśnie zostało w nich zasiane.
16.TOR.NOWE.PRZ.A tymi przy drodze, gdzie siane jest słowo, są ci, którzy usłyszeli; i zaraz przychodzi szatan, i zabiera słowo, które jest zasiane w ich serca.