« Mar 4:15 Ewangelia Marka 4:16 Mar 4:17 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574A takżeć są równo (ci) którzy na skaliska nasienie przyjmują, którzy usłyszawszy słowo wnet je zradością przyjmują.
2.WUJEK.1923Takżeć i ci są, co na opoczystych są posiani, którzy, gdy usłyszą słowo, natychmiast je z radością przyjmują,
3.RAKOW.NTA ci są także oni, na opoczyste miejsca wsiani, którzy gdy usłyszą mowę, wnet z weselem przyjmują ją;
4.GDAŃSKA.1881Także i ci, którzy na opoczystych miejscach posiani są, ci są, którzy, gdy usłyszeli słowo, zaraz je z radością przyjmują;
5.GDAŃSKA.2017Podobnie ci, którzy zostali posiani na miejscach skalistych, są tymi, którzy, gdy usłyszą słowo, natychmiast je z radością przyjmują;
6.SZCZEPAŃSKIA podobnież tymi, u których zasiano na gruncie skalistym, są ci, co z radością odrazu przyjmują słowo, skoro je posłyszą;
7.GRZYM1936A ci, co na miejscach opoczystych są posiani są to ci, co, gdy słowo usłyszą, przyjmują je z radością;
8.DĄBR.WUL.1973A podobnie tymi, u których na gruncie skalistym zasiano, są ci, którzy, gdy posłyszą słowo, przyjmują je natychmiast z radością,
9.DĄBR.GR.1961A podobnie tymi, u których na gruncie skalistym zasiano, są ci, którzy kiedy posłyszą słowo, przyjmują je natychmiast z radością,
10.TYSIĄCL.WYD5Podobnie zasiewem na gruncie skalistym są ci, którzy gdy usłyszą słowo, natychmiast przyjmują je z radością,
11.BRYTYJKAPodobnie, zasianymi na gruncie skalistym są ci, którzy, skoro usłyszą słowo, zaraz je przyjmują z radością,
12.POZNAŃSKAA owi, posiani na gruncie skalistym, kiedy usłyszą słowo, przyjmują je zaraz z radością,
13.WARSZ.PRASKAPodobni do nich są ci, którzy zostali posiani na gruncie skalistym: ci również, skoro tylko posłyszą słowo, przyjmują je z radością,
14.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Podobnie są i ci, zasiewani na skalistych miejscach, którzy gdy usłyszeli słowo, zaraz, z radością je przyjmują.
15.EIB.BIBLIA.2016.LITLudzie podobni do ziarna na skalistym gruncie to ci, którzy po usłyszeniu Słowa szybko i chętnie je przyjmują,
16.TOR.NOWE.PRZ.I podobnie są ci posiani na skalistych miejscach, gdy usłyszą słowo, zaraz je z radością przyjmują;