« Mar 4:16 Ewangelia Marka 4:17 Mar 4:18 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Lecz niemają korzenia wsobie, ale docześni są, a potym gdy bywa ucisk, abo prześladowanie dla słowa, wnet się obrażają.
2.WUJEK.1923A nie mają korzenia w sobie, ale są doczesnymi; potem, gdy przyjdzie uciśnienie i prześladowanie dla słowa, natychmiast się gorszą.
3.RAKOW.NTA nie mają korzenia w sobie, ale do czasu są; potym, gdy się sstanie ucisk, abo prześladowanie dla mowy, wnet się gorszą.
4.GDAŃSKA.1881Wszakże nie mają korzenia w sobie, ale są doczesnymi; potem, gdy przychodzi ucisk albo prześladowanie dla słowa, wnet się gorszą;
5.GDAŃSKA.2017Jednak nie mają w sobie korzenia, lecz trwają do czasu. Potem, gdy przychodzi ucisk albo prześladowanie z powodu słowa, zaraz się gorszą.
6.SZCZEPAŃSKIale nie mając w sobie korzenia, zatrzymują je tylko do czasu; potem gdy nadejdzie ucisk, czy prześladowanie z powodu słowa, zaraz odpadają.
7.GRZYM1936ale nie mają korzenia w sobie i dlatego trwają krótko: gdy się zdarzy potem ucisk albo prześladowanie dla słowa, odrazu się gorszą.
8.DĄBR.WUL.1973ale nie mając w sobie korzenia trwają przy nim do czasu, potem, gdy nadejdzie ucisk i prześladowanie dla słowa, wnet się zrażają.
9.DĄBR.GR.1961ale nie mając w sobie korzenia, trwają przy nim niedługo, potem gdy nadejdzie ucisk albo prześladowanie dla słowa, wnet się zrażają.
10.TYSIĄCL.WYD5lecz nie mają w sobie korzenia i są niestali. Potem gdy nastanie ucisk lub prześladowanie z powodu słowa, zaraz się załamują.
11.BRYTYJKAAle nie mają w sobie korzenia, lecz są niestali i gdy przychodzi ucisk lub prześladowanie dla słowa, wnet się gorszą.
12.POZNAŃSKAale nie mają w sobie korzenia, są niestali. Potem, gdy nastaje ucisk czy prześladowanie z powodu słowa, zaraz się załamują.
13.WARSZ.PRASKAlecz nie mają w sobie korzenia, są niestali. Gdy przyjdzie z czasem ucisk albo prześladowanie z powodu słowa, natychmiast poczynają się chwiać.
14.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Ale nie mają w sobie korzenia, lecz trwają pewien czas. Potem jeśli z powodu słowa stałby się ucisk albo prześladowanie zaraz się gorszą.
15.EIB.BIBLIA.2016.LITale brak im korzenia, są niestali, i gdy z powodu Słowa dochodzi do ucisku lub prześladowania, szybko się odwracają.
16.TOR.NOWE.PRZ.A jednak nie mają w sobie korzenia i trwają tylko chwilę; potem, gdy przychodzi ucisk albo prześladowanie z powodu słowa, szybko się gorszą.