« Mar 4:17 Ewangelia Marka 4:18 Mar 4:19 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574A ci są którzy między cierniem nasienie przyjmujący, są ci którzy słowa słuchają.
2.WUJEK.1923A drudzy są, którzy między ciernie są posiani, ci są, którzy słowa słuchają,
3.RAKOW.NTA ci są oni w cierniem wsiani, ci są, którzy mowy słuchając.
4.GDAŃSKA.1881A którzy między cierniem są posiani, ci są, którzy słuchają słowa;
5.GDAŃSKA.2017A ci, którzy zostali posiani między cierniami, są tymi, którzy słuchają słowa;
6.SZCZEPAŃSKIInni znów są, u których zasiano wśród ostów; są to ci, którzy słowa słuchają,
7.GRZYM1936A posiani wśród cierni są ci, co słuchają słowa,
8.DĄBR.WUL.1973A tymi, u których wśród cierni zasiano, są ci, którzy słuchają słowa.
9.DĄBR.GR.1961A tymi, u których wśród cierni zasiano, są ci co wysłuchali słowa.
10.TYSIĄCL.WYD5Są inni, którzy są zasiani między ciernie: to ci, którzy wprawdzie słuchają słowa,
11.BRYTYJKAA innymi, zasianymi między ciernie, są ci, którzy usłyszeli słowo,
12.POZNAŃSKAA inni są zasiani między ostami.
13.WARSZ.PRASKASą i tacy, którzy zostali posiani wśród cierni. Ci słuchają wprawdzie słowa,
14.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.A między ciernie posiani są ci, którzy usłyszeli słowo,
15.EIB.BIBLIA.2016.LITLudzie podobni do ziarna pośród cierni to ci, którzy usłyszeli Słowo,
16.TOR.NOWE.PRZ.A posiani w ciernie to ci, którzy słyszą słowo;