« Mar 4:19 Ewangelia Marka 4:20 Mar 4:21 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574A ci są którzy do dobrej ziemie nasienie przyjmują, i przynoszą owoc, jedno trzydzieści, a drugie sześćdziesiąt, a drugie sto.
2.WUJEK.1923A ci są, którzy na dobrą ziemię są posiani, którzy słuchają słowa i przyjmują i przynoszą owoc, jedno trzydzieści, jedno sześćdziesiąt i jedno sto.
3.RAKOW.NTA ci są oni na ziemię dobrą posiani, którzy słuchają mowy, i przyjmują; i przynoszą owoc, jedno trzydzieści, a jedno sześćdziesiąt, a jedno sto.
4.GDAŃSKA.1881A którzy na dobrą ziemię przyjęli nasienie, ci są, co słuchają słowa, i przyjmują je, przynoszą pożytek, jedno trzydziesiątny, a drugie sześćdziesiątny, a drugie setny.
5.GDAŃSKA.2017Ci zaś, którzy zostali posiani na dobrej ziemi, są tymi, którzy słuchają słowa, przyjmują je i przynoszą owoc: jedni trzydziestokrotny, inni sześćdziesięciokrotny, a jeszcze inni stokrotny.
6.SZCZEPAŃSKITymi wreszcie, u których zasiano na dobrej ziemi, są ci, co słuchają słowa, i przyjmują, i plon przynoszą: jedno trzydziestokrotny, a drugie sześćdziesięciokrotny, a inne stokrotny.
7.GRZYM1936Wreszcie ci, co na dobrej ziemi są posiani, są to ci, co słuchają słowa i przyjmują je i owoc przynoszą jedno trzydzieści, drugie sześćdziesiąt a inne sto.
8.DĄBR.WUL.1973A tymi, u których na rodzajnej ziemi zasiano, są ci, którzy słuchają słowa, przyjmują je i przynoszą plon: z jednego ziarna trzydzieści, z drugiego sześćdziesiąt, a z innego sto.
9.DĄBR.GR.1961A tymi, u których na urodzajnej ziemi zasiano, są ci, którzy słuchają słowa, przyjmują je i przynoszą plon: trzydzieści, sześćdziesiąt i sto.
10.TYSIĄCL.WYD5Wreszcie zasiani na ziemię żyzną są ci, którzy słuchają słowa, przyjmują je i wydają owoc: trzydziestokrotny, sześćdziesięciokrotny i stokrotny.
11.BRYTYJKAOwymi zaś, którzy są zasiani na dobrej ziemi, są ci, którzy słuchają słowa, przyjmują je i wydają owoc trzydziestokrotny i sześćdziesięciokrotny, i stokrotny.
12.POZNAŃSKAOwi zaś, zasiani na ziemi dobrej, to ci, którzy słuchają słowa i przyjmują je. I przynoszą owoc, jedni trzydziestokrotny, drudzy sześćdziesięciokrotny, inni stokrotny.
13.WARSZ.PRASKATymi zaś, którzy zostali posiani na ziemię uprawną, są ci, co słuchają słowa, przyjmują je i wydają plon – trzydziestokrotny, sześćdziesięciokrotny i stokrotny.
14.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.A posiani na dobrej ziemi są ci, którzy słuchają słowa i je uznają, i wydają owoc jeden trzydziestokrotny, jeden sześćdziesięciokrotny, a jeden stukrotny.
15.EIB.BIBLIA.2016.LITNatomiast ludzie przypominający urodzajną ziemię to ci, którzy słuchają Słowa, są mu posłuszni i wydają plon, jedni trzydziestokrotny, drudzy sześćdziesięciokrotny, a jeszcze inni stokrotny.
16.TOR.NOWE.PRZ.A na dobrą ziemię posiani są ci, którzy słuchają słowa i przyjmują je, i przynoszą plon trzydziestokrotny, sześćdziesięciokrotny i stokrotny.