« Mar 4:20 Ewangelia Marka 4:21 Mar 4:22 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574I rzekł im: Izali świecę przynoszą aby ją kładziono pod korzec, abo pod łoże? Izali nie, aby była na świecznik postawiona?
2.WUJEK.1923I mówił im: Izali świecę wnoszą, aby ją stawiono pod korcem, albo pod łożem? aza nie, aby była na świeczniku postawiona?
3.RAKOW.NTI mówił im: Izali świeca przychodzi, aby ją pod korzec kładziono, abo pod łoże? Zaż nie dla tego aby była na świecznik włożona?
4.GDAŃSKA.1881Nadto mówił im: Izali przynoszą świecę, aby wstawiona była pod korzec albo pod łoże? izali nie dlatego, aby ją na świecznik wstawiono?
5.GDAŃSKA.2017Ponadto mówił im: Czy przynosi się świecę, aby wstawić ją pod naczynie albo pod łóżko? Czy nie po to, aby ją postawić na świeczniku?
6.SZCZEPAŃSKIMówił też do nich: Czy może światło po to się przynosi, by je stawiano pod korcem albo pod łóżkiem? a nie raczej, by je stawiono na świeczniku?
7.GRZYM1936I pytał ich dalej: Czy na to bierze się świecę, żeby ją postawić pod dzieżą albo pod łóżkiem? Czyż nie stawia się jej raczej na świeczniku?
8.DĄBR.WUL.1973I mówił im: Czy dlatego wnosi się świecę, aby ją postawić pod korcem lub pod łożem? Czyż nie po to, aby była postawiona na świeczniku?
9.DĄBR.GR.1961I mówił im: Czy po to wnosi się świecę, aby ją postawić pod korcem lub pod łożem? Czyż nie po to, aby była postawiona na świeczniku?
10.TYSIĄCL.WYD5Mówił im dalej: Czy po to wnosi się światło, by je umieścić pod korcem lub pod łóżkiem? Czy nie po to, żeby je umieścić na świeczniku?
11.BRYTYJKAI mówił im: Czyż przynoszą światło po to, aby je postawić pod korcem albo pod łóżkiem? Czyż nie po to, aby je postawić na świeczniku?
12.POZNAŃSKAI mówił im: - Czyż po to wnosi się świecę, aby ją wstawić pod korzec albo pod łóżko? Czy raczej nie po to, aby ją postawić na świeczniku?
13.WARSZ.PRASKAI mówił do nich: Czy lampę wynosi się po to, by ją umieścić pod korcem lub pod łóżkiem? Czyż nie po to raczej, by ją ustawić na świeczniku?
14.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Mówił im także: Czy przynoszą świecę, aby została wstawiona pod naczynie, albo pod łoże? Czy nie po to, aby była umieszczona na świeczniku?
15.EIB.BIBLIA.2016.LITPotem przemówił do nich: Czy lampę przynosi się po to, by ją postawić pod łóżkiem albo przykryć garnkiem? Czy raczej nie po to, by ją postawić na świeczniku?
16.TOR.NOWE.PRZ.I mówił im: Czy wnosi się lampę, aby ją postawić pod korcem albo pod łóżkiem? A nie po to, by ją postawiono na świeczniku?