« Mar 4:21 Ewangelia Marka 4:22 Mar 4:23 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Bo nie jest nic tajemnego, coby się nie objawiło, ani bywa co, skryto, ale żeby na jawią przyszło.
2.WUJEK.1923Albowiem nic nie jest tajemnego, co by się objawić nie miało, ani stało się skrytem, ale iżby na jaśnią wyszło.
3.RAKOW.NTAbowiem niemasz nic skrytego, coby się nie miało objawić; ani się sstało zakryto, ale iżby na jawią wyszło.
4.GDAŃSKA.1881Bo nic nie masz tajemnego, co by nie miało być objawiono; ani się stało co skrytego, aby na jaw nie wyszło.
5.GDAŃSKA.2017Nie ma bowiem nic tajemnego, co by nie miało być ujawnione ani nic ukrytego, co by nie miało wyjść na jaw.
6.SZCZEPAŃSKINiema bowiem nic ukrytego, coby nie miało być wyjawione, ani nie dzieje się nic tajnego, coby nie miało wyjść na jaw.
7.GRZYM1936Niema nic ukrytego, coby się nie wyjawiło i nic się nie stało nieskrytem, jeno żeby na jaw wyszło.
8.DĄBR.WUL.1973Nic bowiem nie masz zakrytego, co by nie miało być wyjawione, ani się stało cokolwiek po to, by było tajemne, lecz aby na jaw wyszło.
9.DĄBR.GR.1961Nic bowiem nie masz zakrytego, co by nie miało być wyjawione, ani się stało cokolwiek po to, by było tajemne, lecz aby na jaw wyszło.
10.TYSIĄCL.WYD5Nie ma bowiem nic ukrytego, co by nie miało wyjść na jaw.
11.BRYTYJKANie ma bowiem nic ukrytego, co by nie miało być ujawnione i nic nie pozostało utajone, co by nie wyszło na jaw.
12.POZNAŃSKABo nie ma nic ukrytego, co by nie miało być ujawnione, i nic, co się stało w ukryciu, a nie miało wyjść na jaw.
13.WARSZ.PRASKANie ma przecież nic tak tajemnego, co by nie miało być ujawnione, i nic nie jest tak ukryte, żeby nie miało wyjść na jaw.
14.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Gdyż nie jest nic ukryte, co by nie miało być ukazane; ani nie stało się skryte, ale by wyszło na jaw.
15.EIB.BIBLIA.2016.LITBo wszystko, co ukryte, stanie się widoczne, i wszystko, co niejawne, ujrzy światło dzienne.
16.TOR.NOWE.PRZ.Bo nie ma nic ukrytego, co nie stałoby się widoczne, i nic nie stało się tak skryte, aby nie wyszło na jaw.