« Mar 4:23 Ewangelia Marka 4:24 Mar 4:25 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574I rzekł jim, patrzcie czego słuchacie, którą miarą mierzycie, odmierzą wam, i będzie przyłożono wam słuchającym.
2.WUJEK.1923I mówił im: obaczcież, czego słuchacie. Jaką miarą mierzyć będziecie, będzie wam odmierzono i będzie wam przydano.
3.RAKOW.NTI mówił im: Patrzcie czego słuchacie! Którą miarą mierzycie, mierzono będzie wam, i przyłożono wam będzie, którzy słuchacie.
4.GDAŃSKA.1881I rzekł do nich: Patrzcież, czego słuchacie; jaką miarą mierzycie, taką wam będzie odmierzono, a będzie wam przydano, którzy słuchacie.
5.GDAŃSKA.2017I powiedział do nich: Uważajcie na to, czego słuchacie. Jaką miarą mierzycie, taką będzie wam odmierzone, a wam, którzy słuchacie, zostanie jeszcze dodane.
6.SZCZEPAŃSKII rzekł im: Baczcie, czego słuchacie: jaką miarą mierzyć będziecie, taką wam odmierzą, a nawet przydadzą <wam, którzy słuchacie>.
7.GRZYM1936Mówił im prócz tego: Patrzcie, czego słuchacie. Jaką miarą mierzyć będziecie, taką wam odmierzą i nadto przydadzą.
8.DĄBR.WUL.1973I mówił im: Baczcie, czego słuchacie. Jaką miarą mierzyć będziecie, odmierzą wam i przydadzą jeszcze.
9.DĄBR.GR.1961I mówił im: Zważcie, czego słuchacie. Jaką miarą mierzycie, odmierzą wam, i jeszcze przydadzą wam, którzy słuchacie.
10.TYSIĄCL.WYD5I mówił im: Baczcie na to, czego słuchacie. Taką samą miarą, jaką wy mierzycie, odmierzą wam i jeszcze wam dołożą.
11.BRYTYJKAI rzekł do nich: Baczcie na to, co słyszycie! Jaką miarą mierzycie, taką wam odmierzą, a nawet wam przydadzą.
12.POZNAŃSKAMówi im także: - Uważajcie na to, czego słuchacie. Jaką miarą mierzycie, taką wam odmierzą i jeszcze dodadzą.
13.WARSZ.PRASKAPowiedział im również: Zastanówcie się nad tym, co słyszycie: Jaką miarą wy mierzycie, taką też wam odmierzą i jeszcze wam dołożą.
14.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Także im mówi: Uważajcie, czego słuchacie. W jakiej mierze mierzycie, będzie wam odmierzone; a tym, co słuchają będzie dołożone.
15.EIB.BIBLIA.2016.LITI ciągnął dalej: Uważajcie, czego słuchacie! Jaką miarą mierzycie, taką wam odmierzą, a nawet dodadzą.
16.TOR.NOWE.PRZ.I powiedział do nich: Zwracajcie uwagę na to, czego słuchacie; jaką miarą mierzycie, taką wam będzie odmierzone, i zostanie wam dodane; wam, którzy słuchacie.