« Mar 4:24 Ewangelia Marka 4:25 Mar 4:26 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Bo kto ma, będzie mu dano, a kto niema, i co ma, odejmą od niego.
2.WUJEK.1923Albowiem kto ma, będzie mu dano: a kto nie ma, i to, co ma, odejmą od niego.
3.RAKOW.NTAbowiem ktoby miał, będzie mu dano; a kto nie ma, i to co ma, odjęto będzie od niego.
4.GDAŃSKA.1881Albowiem kto ma, będzie mu dano; a kto nie ma, i to, co ma, będzie od niego odjęto.
5.GDAŃSKA.2017Kto bowiem ma, będzie mu dodane, a kto nie ma, zostanie mu zabrane nawet to, co ma.
6.SZCZEPAŃSKIAlbowiem kto ma, temu dadzą; a kto nie ma, temu odbiorą i to, co otrzymał.
7.GRZYM1936Powiadam wam: kto ma, temu dadzą; a kto nie ma, nawet to, co ma mu odbiorą.
8.DĄBR.WUL.1973Albowiem kto ma, będzie mu dane, a kto nie ma, i to, co ma, będzie mu odjęte.
9.DĄBR.GR.1961Albowiem kto ma, będzie mu dane, a kto nie ma, i to, co ma, będzie mu odjęte.
10.TYSIĄCL.WYD5Bo kto ma, temu będzie dodane; a kto nie ma, pozbawią go nawet tego, co ma.
11.BRYTYJKAAlbowiem temu, który ma, będzie dodane, a temu, który nie ma, zostanie i to, co ma, odebrane.
12.POZNAŃSKABo temu, kto ma, będzie dodane; a temu, kto nie ma, i to, co ma, będzie zabrane.
13.WARSZ.PRASKAKto bowiem ma, temu będzie dodane, a kto nie ma, temu zabiorą nawet i to, co już ma.
14.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Bo kto ma będzie mu dane; a kto nie ma i to co ma, będzie od niego wzięte.
15.EIB.BIBLIA.2016.LITTen, kto ma, otrzyma jeszcze więcej, a temu, kto nie ma, zabiorą i to, co ma.
16.TOR.NOWE.PRZ.Temu bowiem, który ma, będzie mu dane; a temu, który nie ma, i to, co ma, zostanie od niego zabrane.