« Mar 4:25 Ewangelia Marka 4:26 Mar 4:27 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574I mówił, takowe jest królestwo Boże, jako jeśliby człowiek wrzucił nasienie wziemię.
2.WUJEK.1923I mówił: Tak jest królestwo Boże, jako gdyby człowiek wrzucił nasienie w ziemię,
3.RAKOW.NTI mówił: Tak jest ono Królestwo Boże, jako gdyby człowiek wrzucił nasienie w ziemię,
4.GDAŃSKA.1881I mówił: Takie jest królestwo Boże, jako gdyby człowiek wrzucił nasienie w ziemię;
5.GDAŃSKA.2017I mówił: Z królestwem Bożym jest tak, jak gdyby człowiek wrzucił ziarno w ziemię.
6.SZCZEPAŃSKIMówił także: Z królestwem Bożem rzecz ma się podobnie jak z człowiekiem, który rzucił nasienie na rolę;
7.GRZYM1936Mówił im dalej: Tak jest z królestwem Bożem jak gdyby człowiek wrzucił nasienie w ziemię,
8.DĄBR.WUL.1973I mówił: Tak jest z Królestwem Bożym, jak gdyby człowiek wrzucił nasienie w ziemię.
9.DĄBR.GR.1961I mówił: Tak jest z Królestwem Bożym, jak gdyby człowiek wrzucił nasienie w ziemię.
10.TYSIĄCL.WYD5Mówił dalej: Z królestwem Bożym dzieje się tak, jak gdyby ktoś nasienie wrzucił w ziemię.
11.BRYTYJKAI mówił: Tak jest z Królestwem Bożym, jak z nasieniem, które człowiek rzuca w ziemię.
12.POZNAŃSKAI mówił: - Z królestwem Bożym jest tak jak z człowiekiem, który rzuca ziarno w ziemię.
13.WARSZ.PRASKAI mówił dalej: Z królestwem Bożym jest tak, jak z kimś, kto wrzuca nasienie w ziemię:
14.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Mówił też: Królestwo Boga jest takie, jak gdyby człowiek wrzucił nasienie w ziemię;
15.EIB.BIBLIA.2016.LITKrólestwo Boże - nauczał dalej Jezus - przypomina człowieka, który rzuca ziarno w ziemię.
16.TOR.NOWE.PRZ.I mówił: Takie jest Królestwo Boże: jest jak ziarno, które człowiek rzuciłby w ziemię,