« Mar 4:26 Ewangelia Marka 4:27 Mar 4:28 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574A zaśnie, i wstaje wnocy i wednie, a nasienie wzejdzie, i uroście tak jako on nie wzwie.
2.WUJEK.1923A spałby i wstawał w nocy i we dnie, a nasienieby wschodziło i rosło, gdy on nie wie.
3.RAKOW.NTA zasnąłby, i wstałby w nocy i we dnie; a nasienie by wschodziło, i podniosło się, jako niewie sam.
4.GDAŃSKA.1881A spałby i wstawałby we dnie i w nocy, a nasienie by weszło i urosło, gdy on nie wie.
5.GDAŃSKA.2017Czy śpi, czy wstaje, we dnie i w nocy, ziarno wschodzi i rośnie, a on nie wie jak.
6.SZCZEPAŃSKIa czy on śpi czy wstaje, i w dzień i w nocy, nasienie przecież kiełkuje i wzrasta, chociaż on nie wie, <w jaki sposób>.
7.GRZYM1936a spałby w nocy i wstawałby w dzień a tymczasem posiew wychodziłby i rósł, a on o tem nie wie.
8.DĄBR.WUL.1973A spałby i wstawał w nocy i we dnie, a nasienie kiełkowałoby i rosło, podczas gdy on nie wie.
9.DĄBR.GR.1961A spałby i wstawał w nocy i we dnie, a nasienie kiełkowałoby i rosło, podczas gdy on o tym nawet nie wie.
10.TYSIĄCL.WYD5Czy śpi, czy czuwa, we dnie i w nocy, nasienie kiełkuje i rośnie, sam nie wie jak.
11.BRYTYJKAA czy on śpi, czy wstaje w nocy i we dnie, nasienie kiełkuje i wzrasta; on zaś nie wie jak.
12.POZNAŃSKAI śpi w nocy, i wstaje we dnie, a ziarno wschodzi i rośnie, on sam nie wie jak.
13.WARSZ.PRASKACzy śpi, czy nie śpi, we dnie i w nocy nasienie wschodzi i rośnie, a on nawet nie wie jak.
14.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.oraz by spał, wstawał nocą i dniem, a nasienie by wschodziło i rosło. Zaś w jaki sposób on nie wie.
15.EIB.BIBLIA.2016.LITCzy on śpi, czy wstaje w dzień i w nocy, ziarno kiełkuje i rośnie, a on nie wie jak.
16.TOR.NOWE.PRZ.I czy spałby, czy wstawał we dnie i w nocy, nasienie będzie kiełkowało i rosło, a on sam nie wie jak.