« Mar 4:27 Ewangelia Marka 4:28 Mar 4:29 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Bo ziemia dobrowolnie owoc przynosi, naprzód trawę potym kłos, potym pełne zboże wkłosie.
2.WUJEK.1923Bo ziemia sama z siebie owoc rodzi, najprzód trawę, potem kłos, a potem pełne ziarno w kłosie.
3.RAKOW.NTBo dobrowolnie ziemia owoc przynosi, naprzód trawę, potym kłos, a potym pełno pszenice w kłosie;
4.GDAŃSKA.1881Boć ziemia sama z siebie pożytek wydawa, naprzód trawę, potem kłos, a potem zupełne zboże w kłosie.
5.GDAŃSKA.2017Bo ziemia sama z siebie wydaje plon, najpierw źdźbło, potem kłos, a potem pełne ziarno w kłosie.
6.SZCZEPAŃSKIZiemia {bowiem}, sobie pozostawiona, wydaje plon: naprzód łodygę, potem kłos, wreszcie pełno ziaren w kłosie.
7.GRZYM1936Bo ziemia sama z siebie rodzi, najpierw trawę, potem kłos, potem zboże w kłosie.
8.DĄBR.WUL.1973Boć ziemia sama z siebie owoc wydaje, naprzód łodygę, potem kłos, wreszcie pełne ziarno w kłosie.
9.DĄBR.GR.1961Bo ziemia sama z siebie owoc wydaje, naprzód łodygę, potem kłos, potem pełne ziarno w kłosie.
10.TYSIĄCL.WYD5Ziemia sama z siebie wydaje plon, najpierw źdźbło, potem kłos, a potem pełne ziarno w kłosie.
11.BRYTYJKABo ziemia sama z siebie owoc wydaje, najpierw trawę, potem kłos, potem pełne zboże w kłosie.
12.POZNAŃSKAZiemia sama z siebie przynosi owoc: najpierw źdźbło, potem kłos, potem pełne ziarno w kłosie.
13.WARSZ.PRASKAZiemia sama z siebie owocuje: wydaje naprzód łodygę, potem kłos, a potem pełne ziarno w kłosie.
14.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Bo ziemia samorzutnie wydaje owoc, najpierw trawę, potem kłos, a potem w kłosie pełne zboże.
15.EIB.BIBLIA.2016.LITZiemia bowiem sama z siebie wydaje plon: najpierw trawę, potem kłos, w końcu pełne zboże w kłosie.
16.TOR.NOWE.PRZ.Bo ziemia sama z siebie plon wydaje, najpierw źdźbło, potem kłos, potem pełne ziarno w kłosie.