« Mar 4:28 Ewangelia Marka 4:29 Mar 4:30 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574A gdy dozrzeje owoc, wnet pośle sierp, iż żniwo przyszło.
2.WUJEK.1923A gdy się dostoi zboże, wnet zapuści sierp; bo żniwo przyszło.
3.RAKOW.NTA gdy się wydał owoc, wnet posyła sierp, bo przyszło żniwo.
4.GDAŃSKA.1881A skoro się okaże urodzaj, wnet gospodarz zapuszcza sierp; bo żniwo przyszło.
5.GDAŃSKA.2017A gdy plon dojrzeje, on zaraz zapuszcza sierp, bo nadeszło żniwo.
6.SZCZEPAŃSKIGdy zaś ziarno dojrzeje, on zaraz »zapuszcza sierp; albowiem nastał czas żniwa«.
7.GRZYM1936I kiedy już zboże jest dojrzałe, wnet zapuszcza sierp, bo czas na żniwo.
8.DĄBR.WUL.1973A gdy wyda owoc, wnet zapuszcza sierp, albowiem nastał czas żniwa.
9.DĄBR.GR.1961A kiedy wyda owoc wnet zapuszcza się sierp, bowiem nastał czas żniwa.
10.TYSIĄCL.WYD5Gdy zaś plon dojrzeje, zaraz zapuszcza sierp, bo pora już na żniwo.
11.BRYTYJKAA gdy owoc dojrzeje, wnet się zapuszcza sierp, bo nadeszło żniwo.
12.POZNAŃSKAA kiedy wyda owoc, zaraz (człowiek) wysyła żniwiarza, bo nadeszło żniwo.
13.WARSZ.PRASKAA gdy plon jest już dojrzały, zaraz zapuszcza sierp, bo pora już na żniwo.
14.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Ale kiedy wyda owoc, zaraz zostanie wysłany sierp, bowiem zbliżyło się żniwo.
15.EIB.BIBLIA.2016.LITA gdy plon dojrzeje, chwyta się za sierp, gdyż nadeszło żniwo.
16.TOR.NOWE.PRZ.A gdy wyda plon, zaraz zapuszcza się sierp, gdyż nadeszło żniwo.