« Mar 4:2 Ewangelia Marka 4:3 Mar 4:4 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Słuchajcie. Oto wyszedł rozsiewacz siać.
2.WUJEK.1923Słuchajcie! Oto siejący wyszedł siać.
3.RAKOW.NTSłuchajcie! Oto, wyszedł siewca aby siał;
4.GDAŃSKA.1881Oto wyszedł rozsiewca, aby rozsiewał.
5.GDAŃSKA.2017Słuchajcie! Oto siewca wyszedł siać.
6.SZCZEPAŃSKISłuchajcie! Oto siewca wyszedł na siejbę.
7.GRZYM1936Słuchajcie: oto siewca wyszedł na siejbę.
8.DĄBR.WUL.1973Posłuchajcie: oto siewca wyszedł na siejbę.
9.DĄBR.GR.1961Posłuchajcie: Oto siewca wyszedł na siejbę.
10.TYSIĄCL.WYD5Słuchajcie: Oto siewca wyszedł siać.
11.BRYTYJKASłuchajcie! Oto wyszedł siewca, aby siać.
12.POZNAŃSKASłuchajcie! Oto siewca wyszedł siać.
13.WARSZ.PRASKASłuchajcie: Oto siewca wyszedł siać.
14.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Oto siewca wyszedł, aby zasiać.
15.EIB.BIBLIA.2016.LITPosłuchajcie uważnie! Pewien siewca wyszedł obsiać pole.
16.TOR.NOWE.PRZ.Słuchajcie uważnie! Oto wyszedł siewca, aby siać.