« Mar 4:29 Ewangelia Marka 4:30 Mar 4:31 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574I rzekł, czemu przypodobiemy królestwo Boże? albo ku jakiemu podobieństwu przyłożym je?
2.WUJEK.1923I mówił: Komuż podobnem uczynimy królestwo Boże? albo któremu podobieństwu przyrównamy je?
3.RAKOW.NTI mówił: Komuż przypodobamy ono Królestwo Boże? abo w której przypowieści położymy je?
4.GDAŃSKA.1881Nad to rzekł: Do czego przypodobamy królestwo Boże, albo którem je podobieństwem wyrazimy?
5.GDAŃSKA.2017Powiedział jeszcze: Do czego przyrównamy królestwo Boże albo jaką przypowieścią je wyrazimy?
6.SZCZEPAŃSKIMówił dalej: Do czego moglibyśmy przyrównać królestwo Boże, i w jakiej przypowieści je przedstawić?
7.GRZYM1936Mówił im: Z czem możemy porównać królestwo Boże? Jakiem podobieństwem wyrazimy je?
8.DĄBR.WUL.1973I mówił: Do czegóż uczynimy podobnym Królestwo Boże? Albo jakiej przypowieści przyrównamy je?
9.DĄBR.GR.1961I mówił: Do czegóż uczynimy podobnym Królestwo Boże? Albo do jakiej przypowieści przyrównamy je?
10.TYSIĄCL.WYD5Mówił jeszcze: Z czym porównamy królestwo Boże lub w jakiej przypowieści je przedstawimy?
11.BRYTYJKAI mówił: Do czego przyrównamy Królestwo Boże albo jakim podobieństwem je wyrazimy?
12.POZNAŃSKAI mówił: - Z czym porównamy królestwo Boże, albo w jakiej przypowieści je przedstawimy?
13.WARSZ.PRASKAI powiedział im: Do czegóż mamy przyrównać królestwo Boże i w jakiej przypowieści je przedstawimy?
14.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Nadto mówił: Do czego porównam Królestwo Boga, albo w jakim podobieństwie je zestawimy?
15.EIB.BIBLIA.2016.LITJezus mówił dalej: Do czego porównamy Królestwo Boże lub w jaką przypowieść je ujmiemy?
16.TOR.NOWE.PRZ.I mówił: Do czego przyrównamy Królestwo Boga lub jakim podobieństwem je przybliżymy?