« Mar 4:30 Ewangelia Marka 4:31 Mar 4:32 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Jako ziarno gorczyczne, które gdy sieją w ziemię, namniejsze jest ze wszego nasienia które na ziemi.
2.WUJEK.1923Jako ziarno gorczyczne: które, gdy sieją w ziemię, mniejsze jest ze wszystkiego nasienia, które jest na ziemi:
3.RAKOW.NTJako ziarnu gorczycznemu; które kiedy siane bywa do ziemie, mniejsze ze wszytkich nasion jest, które są na ziemi;
4.GDAŃSKA.1881Jest jako ziarno gorczyczne; które, gdy wsiane bywa w ziemię, najmniejsze jest ze wszystkich nasion, które są na ziemi.
5.GDAŃSKA.2017Jest jak ziarno gorczycy, które, gdy zostaje wsiane w ziemię, jest najmniejsze ze wszystkich nasion na ziemi.
6.SZCZEPAŃSKIDo gorczycznego nasionka, które, gdy się je rzuca w glebę, mniejsze jest od wszystkich nasion na ziemi.
7.GRZYM1936Jest ono niby ziarno gorczycy, które przed posianiem jest najmniejsze z wszystkich nasion na świecie.
8.DĄBR.WUL.1973Jak ziarno gorczyczne, które, gdy wsieją w glebę, najmniejsze jest ze wszystkich nasion na ziemi.
9.DĄBR.GR.1961Jak ziarno gorczyczne, które, gdy wsieją w glebę, najmniejsze jest ze wszystkich nasion na ziemi.
10.TYSIĄCL.WYD5Jest ono jak ziarnko gorczycy; gdy się je wsiewa w ziemię, jest najmniejsze ze wszystkich nasion na ziemi.
11.BRYTYJKAJest jak ziarno gorczyczne, które, gdy zostanie zasiane do ziemi, jest najmniejsze ze wszystkich nasion na ziemi.
12.POZNAŃSKAO ziarnku gorczycy. Kiedy się je sieje w ziemi, jest mniejsze od wszystkich innych nasion na ziemi.
13.WARSZ.PRASKAOtóż jest ono jak ziarno gorczycy: gdy się je rzuca w ziemię, mniejsze jest od wszystkich nasion na ziemi,
14.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Jest jak ziarno gorczycy, które gdy bywa wsiane do ziemi, jest najmniejsze ze wszystkich nasion na ziemi;
15.EIB.BIBLIA.2016.LITJest ono jak ziarno gorczycy, które jest mniejsze od innych nasion wysiewanych na zagonie.
16.TOR.NOWE.PRZ.Jest jak ziarno gorczycy, które, gdy jest zasiewane w ziemię, jest mniejsze od wszystkich nasion na ziemi;