« Mar 4:31 Ewangelia Marka 4:32 Mar 4:33 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Ale gdy będzie wsiane, wschodzi, i bywa więtsze nad wszytkie zioła, i czyni gałęzie wielkie, tak iż pod cieniem jego mogą mieć gniazda ptacy niebiescy.
2.WUJEK.1923A gdy będzie wsiane, wzrasta i bywa większe nad wszystkie jarzyny i czyni gałęzie wielkie, tak iż pod cieniem jego mogą mieszkać ptacy niebiescy.
3.RAKOW.NTA gdy bywa siane, wstępuje, i stawa się nad wszytkie jarzyny więtsze; i czyni gałęzie wielkie, tak iż mogą pod cieniem jego ptacy niebiescy gniazda czynić.
4.GDAŃSKA.1881Ale gdy bywa wsiane, wzrasta, i bywa największe nad wszystkie jarzyny, i rozpuszcza gałęzie wielkie, tak iż pod cieniem jego mogą sobie czynić gniazda ptaki niebieskie.
5.GDAŃSKA.2017Lecz wsiane wyrasta i staje się większe od wszystkich jarzyn, i wypuszcza wielkie gałęzie, tak że ptaki niebieskie mogą się gnieździć w jego cieniu.
6.SZCZEPAŃSKIAle skoro zostało posiane, wyrasta i staje się większem od wszystkich jarzyn; i wypuszcza tak wielkie gałęzie, że ptactwo powietrzne może się gnieździć w jego cieniu.
7.GRZYM1936A gdy się je wsieje, wyrasta i przerasta wszystkie jarzyny i dostaje gałęzi, że w jego cieniu ptactwo może przebywać.
8.DĄBR.WUL.1973A gdy je wsieją, wyrasta i staje się większym od wszystkich krzewów. I wypuszcza gałęzie wielkie, tak że ptactwo niebieskie może się gnieździć w jego cieniu.
9.DĄBR.GR.1961A gdy je wsieją, wyrasta i staje się większe od wszystkich krzewów. I wypuszcza gałęzie wielkie, tak że ptactwo niebieskie może się gnieździć w jego cieniu.
10.TYSIĄCL.WYD5Lecz wsiane, wyrasta i staje się większe od innych jarzyn; wypuszcza wielkie gałęzie, tak że ptaki podniebne gnieżdżą się w jego cieniu.
11.BRYTYJKAAle gdy zostaje zasiane, wyrasta i staje się większe od wszystkich jarzyn, i wypuszcza tak wielkie gałęzie, że w jego cieniu mogą się gnieździć ptaki niebieskie.
12.POZNAŃSKAA kiedy się je zasieje, rośnie wysoko i staje się większe od wszystkich jarzyn, i wypuszcza gałęzie tak wielkie, że w ich cieniu mogą się gnieździć ptaki, które latają w powietrzu.
13.WARSZ.PRASKAa gdy się je zasieje, wyrasta i staje się większe od innych krzewów, i obfituje w silne pędy, tak, że w jego cieniu mogą zakładać gniazda ptaki powietrzne.
14.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.ale gdy bywa wsiane, wyrasta i staje się większe od wszystkich jarzyn, i wypuszcza tak wielkie gałęzie, że pod jego cieniem mogą się gnieździć ptaki nieba.
15.EIB.BIBLIA.2016.LITJednak po zasianiu wyrasta i staje się większe niż pozostałe jarzyny; przy tym wypuszcza tak pełne liści gałęzie, że w jego cieniu ptaki mogą budować sobie gniazda.
16.TOR.NOWE.PRZ.I gdy zostaje zasiane, wzrasta i staje się większe nad wszystkie jarzyny, i wypuszcza wielkie gałęzie, tak że w jego cieniu ptaki z nieba mogą się zagnieździć.