« Mar 4:32 Ewangelia Marka 4:33 Mar 4:34 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574I takiemi mnogiemi podobieństwy mówił im słowo, jako słuchać mogli.
2.WUJEK.1923I wielą takowych przypowieści mówił do nich słowo, jako mogli słuchać.
3.RAKOW.NTI takowych przypowieści wielą powiedał im onę mowę, jako mogli słuchać.
4.GDAŃSKA.1881I przez wiele takich podobieństw mówił do nich słowo, tak jako słuchać mogli.
5.GDAŃSKA.2017I w wielu takich przypowieściach mówił im słowo, stosownie do tego, jak mogli słuchać.
6.SZCZEPAŃSKIW licznych też podobnych przypowieściach głosił im naukę, stosownie do poziomu słuchaczy;
7.GRZYM1936I w wielu takich przypowieściach mówił do nich słowo, tak jak słuchać mogli;
8.DĄBR.WUL.1973I w wielu takich przypowieściach głosił im słowo, o ile słuchać mogli.
9.DĄBR.GR.1961I w wielu takich przypowieściach głosił im słowo, o ile słuchać mogli.
10.TYSIĄCL.WYD5W wielu takich przypowieściach głosił im naukę, o ile mogli [ją] rozumieć.
11.BRYTYJKAI w wielu takich podobieństwach zwiastował im słowo stosownie do tego, jak mogli słuchać.
12.POZNAŃSKAW wielu takich przypowieściach głosił im swoją naukę, o ile mogli słuchać.
13.WARSZ.PRASKAI nauczał ich w wielu podobnych przypowieściach, jak tylko mogli zrozumieć.
14.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.I w miarę tego jak mogli słuchać, mówił im słowo takimi wieloma podobieństwami.
15.EIB.BIBLIA.2016.LITKorzystając z wielu podobnych przykładów, Jezus miał zwyczaj głosić Słowo stosownie do tego, na ile Jego słuchacze mogli je zrozumieć.
16.TOR.NOWE.PRZ.I w wielu takich podobieństwach mówił do nich słowo, stosownie do tego, jak mogli słuchać.