« Mar 4:33 Ewangelia Marka 4:34 Mar 4:35 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574A oprócz podobieństwa nie mówił im, a osobno uczniom swym wykładał wszytko.
2.WUJEK.1923A oprócz przypowieści nie mówił im: a uczniom swoim osobno wszystko wykładał.
3.RAKOW.NTA bez przypowieści nie powiedał im; a zosobna uczniom swym rozwięzował wszytko.
4.GDAŃSKA.1881A bez podobieństwa nie mówił do nich; wszakże uczniom swym wszystko z osobna wykładał.
5.GDAŃSKA.2017A bez przypowieści nie mówił do nich. Na osobności zaś wykładał wszystko swoim uczniom.
6.SZCZEPAŃSKIa bez przypowieści nie przemawiał do nich. Uczniom zaś swoim na osobności wszystko objaśniał.
7.GRZYM1936a bez przypowieści nie mówił do nich, a tylko uczniom swoim sam na sam wykładał wszystko.
8.DĄBR.WUL.1973A bez przypowieści nie mówił do nich. Na osobności zaś uczniom swoim wykładał wszystko.
9.DĄBR.GR.1961A bez przypowieści nie mówił do nich. Na osobności zaś uczniom swoim wykładał wszystko.
10.TYSIĄCL.WYD5A bez przypowieści nie przemawiał do nich. Osobno zaś objaśniał wszystko swoim uczniom.
11.BRYTYJKAA bez podobieństwa nie mówił do nich. Na osobności zaś wykładał uczniom swoim wszystko.
12.POZNAŃSKAI nauczał ich tylko w przypowieściach, na osobności zaś wyjaśniał wszystko uczniom.
13.WARSZ.PRASKABez przypowieści w ogóle nie przemawiał do nich. Oddzielnie zaś objaśniał wszystko swoim uczniom.
14.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.A bez podobieństwa im nie mówił; zaś na osobności, wszystko wyjaśniał swoim uczniom.
15.EIB.BIBLIA.2016.LITPrzemawiał więc tylko w przypowieściach, które na osobności wykładał swoim uczniom.
16.TOR.NOWE.PRZ.A bez podobieństwa nie mówił do nich; natomiast na osobności wszystko wyjaśniał swoim uczniom.