« Mar 4:35 Ewangelia Marka 4:36 Mar 4:37 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574A opuściwszy tłumy wzięli ji jako był w łodzi, ale i ine łódki były znim.
2.WUJEK.1923A opuściwszy rzeszą, wzięli go, tak jako był w łodzi, a inne łodzi były z nim.
3.RAKOW.NTA opuściwszy on tłum, przyjmują go tak jako był w łodzi; a inne też łódki były z nim.
4.GDAŃSKA.1881A rozpuściwszy lud, wzięli go z sobą, tak jako był w łodzi; ale i inne łódki były przy nim.
5.GDAŃSKA.2017A gdy odprawili tłum, wzięli go ze sobą, tak jak był w łodzi. Towarzyszyły mu też inne łódki.
6.SZCZEPAŃSKIZostawiwszy więc rzeszę, biorą Go ze sobą, jak się w łodzi znajdował; inne zaś łodzie towarzyszyły Mu.
7.GRZYM1936I zostawiając lud, zabrali go, tak jak stał w łodzi a inne łodzie były razem z nim.
8.DĄBR.WUL.1973A zostawiwszy rzeszę, wzięli go tak, jak był w łodzi, a inne łodzie były z nim.
9.DĄBR.GR.1961Zostawiwszy więc rzeszę, wzięli go tak, jak był w łodzi; a inne łodzie były z nim.
10.TYSIĄCL.WYD5Zostawili więc tłum, a Jego zabrali, tak jak był w łodzi. Także inne łodzie płynęły z Nim.
11.BRYTYJKAOpuścili więc lud i wzięli go z sobą tak jak był, w łodzi, a inne łodzie towarzyszyły mu.
12.POZNAŃSKAZostawiwszy więc tłum, biorą Go, tak jak był w łodzi. A także inne łodzie płynęły z Nim.
13.WARSZ.PRASKAPozostawili więc tłum, a Jego zabrali, tak jak był w łodzi. Płynęły z Nim także inne łodzie.
14.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Więc pozostawili tłum oraz wzięli go w łodzi tak jak był, a i inne łódki z nim były.
15.EIB.BIBLIA.2016.LITPozostawili więc tłum i odpłynęli z Nim tak jak siedział w łodzi, a towarzyszyły Mu inne łodzie.
16.TOR.NOWE.PRZ.I opuścili tłum, i wzięli Go ze sobą, tak jak był, w łodzi; ale i inne łódki były przy Nim.