« Mar 4:38 Ewangelia Marka 4:39 Mar 4:40 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574A ocuciwszy się, zagroził wiatrowi, i rzekł morzu: Milcz, przestań, i uciszył się wiatr, a stała się cisza wielka.
2.WUJEK.1923A ocuciwszy się, zagroził wiatrowi i rzekł morzu: Milcz, zamilknij. I przestał wiatr, i stała się cisza wielka.
3.RAKOW.NTA wstawszy sfukał wiatr, i rzekł morzu: Milcz, zamilknij! i uciszył się wiatr, i sstało się uciszenie wielkie.
4.GDAŃSKA.1881A tak ocknąwszy się, zgromił wiatr, i rzekł morzu: Umilknij, a uśmierz się. I przestał wiatr, a stało się wielkie uciszenie.
5.GDAŃSKA.2017Wówczas wstał, zgromił wiatr i powiedział do morza: Milcz i uspokój się! I ustał wiatr, i nastała wielka cisza.
6.SZCZEPAŃSKIOn zaś powstawszy, nakazał wichrowi i rzekł do morza: Milcz, ucisz się! A wiatr ustał i stała się wielka cisza.
7.GRZYM1936A budząc się zagroził wiatrom i rzekł morzu: Uspokój się, zamilknij. I ustał wiatr i cisza zapanowała wielka.
8.DĄBR.WUL.1973I powstawszy zagroził wichrowi, i rzekł do morza: Milcz, oniemiej! I ustał wicher, i stała się cisza wielka.
9.DĄBR.GR.1961I powstawszy zagroził wichrowi i rzekł do morza: Milcz, oniemiej. I ustał wicher, i nastała wielka cisza.
10.TYSIĄCL.WYD5On, powstawszy, zgromił wicher i rzekł do jeziora: Milcz, ucisz się! Wicher się uspokoił i nastała głęboka cisza.
11.BRYTYJKAI obudziwszy się, zgromił wicher i rzekł do morza: Umilknij! Ucisz się! I ustał wicher, i nastała wielka cisza.
12.POZNAŃSKAA On się obudził, zgromił wiatr i powiedział morzu: - Milcz, uspokój się! Wicher ustał i nastała wielka cisza.
13.WARSZ.PRASKAWtedy On wstał, uciszył wicher i zawołał do jeziora: Zamilknij i uspokój się. I ustał wicher i zapanowała głęboka cisza.
14.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Zaś on się obudził, po czym zgromił wiatr i powiedział morzu: Umilknij; bądź cicho. I wiatr ustał oraz stała się wielka cisza.
15.EIB.BIBLIA.2016.LITWtedy On wstał, stłumił wiatr i powiedział do rozszalałej toni: Zamilcz! Uspokój się! I ustał wiatr - i zapanowała wielka cisza.
16.TOR.NOWE.PRZ.A On podniósł się, skarcił wiatr i powiedział morzu: Umilknij i uspokój się! I ustał wiatr, i nastała wielka cisza.