« Mar 4:3 Ewangelia Marka 4:4 Mar 4:5 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574I stało się gdy siał jedno wżdy padło przy drodze, i przyszło ptastwo (niebieskie), a pojadło je.
2.WUJEK.1923A gdy siał, jedno padło podle drogi, a ptacy niebiescy przyszli i pojedli je.
3.RAKOW.NTI sstało się, gdy siał, jednoć padło podle drogi, a przyszli niebiescy ptacy i pojedli je.
4.GDAŃSKA.1881I stało się, gdy rozsiewał, że jedno padło podle drogi, a ptaki niebieskie przyleciały i podziobały je.
5.GDAŃSKA.2017A gdy siał, jedno padło przy drodze, a ptaki niebieskie przyleciały i wydziobały je.
6.SZCZEPAŃSKII kiedy siał, jedno padło podle drogi, a ptactwo (powietrzne), nadleciawszy, wydziobało je.
7.GRZYM1936Kiedy siał, jedno padło przy drodze i ptaki nadleciały i podziobały je;
8.DĄBR.WUL.1973A gdy siał, jedno padło przy drodze i nadleciały ptaki niebieskie i wydziobały je.
9.DĄBR.GR.1961A kiedy siał, jedno padło przy drodze, i nadleciały ptaki i wydziobały je.
10.TYSIĄCL.WYD5A gdy siał, jedno [ziarno] padło na drogę; i przyleciały ptaki, i wydziobały je.
11.BRYTYJKAA gdy siał, padło jedno na drogę i przyleciało ptactwo, i zjadło je.
12.POZNAŃSKAA kiedy siał, jedno (ziarno) padło na drogę: przyleciały ptaki i je zjadły.
13.WARSZ.PRASKAGdy siał, jedno [ziarno] padło koło drogi; nadleciały ptaki i wydziobały je.
14.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.A w czasie siania stało się, że niektóre padło obok drogi i przyleciały ptaki niebios, i je wyjadły.
15.EIB.BIBLIA.2016.LITGdy siał, jedno ziarno padło na pobocze. Wówczas przyleciały ptaki i zjadły je.
16.TOR.NOWE.PRZ.I stało się, gdy siał, że jedno ziarno padło przy drodze; i przyleciały ptaki z nieba, i je zjadły.