« Mar 4:40 Ewangelia Marka 4:41 Mar 5:1 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574I bali się bojaźnią wielką, i mówili jeden ku drugiemu, kto wżdy ten jest, że i wiatr i morze posłuszni jemu?
2.WUJEK.1923I przelękli się bojaźnią wielką i mówili jeden ku drugiemu: Któż wżdy ten jest, że i wiatr i morze są mu posłuszne?
3.RAKOW.NTI bali się bojaźnią wielką, i mówili jeden do drugiego: Któż wżdy ten jest, że i wiatr i morze są posłuszne jemu?
4.GDAŃSKA.1881I bali się bojaźnią wielką, i mówili jedni do drugich: Któż wżdy ten jest, że mu i wiatr i morze są posłuszne?
5.GDAŃSKA.2017I ogarnął ich wielki strach, i mówili jeden do drugiego: Kim on jest, że nawet wiatr i morze są mu posłuszne?
6.SZCZEPAŃSKIA ich zdjął strach wielki, i mówili jeden do drugiego: Któż więc On jest, że i wiatr i morze są Mu posłuszne?
7.GRZYM1936I ogarnął ich strach wielki i mówili między sobą: A któż to, że wiatry i morze słuchają go?
8.DĄBR.WUL.1973(4:40b) I zlękli się bojaźnią wielką, i mówili jeden do drugiego: Kto więc jest ten, że wicher i morze są mu posłuszne?
9.DĄBR.GR.1961A ogarnęła ich wielka bojaźń i mówili jeden do drugiego: Któż więc jest ten, że nawet wicher i morze są mu posłuszne?
10.TYSIĄCL.WYD5Oni zlękli się bardzo i mówili między sobą: Kim On jest właściwie, że nawet wicher i jezioro są Mu posłuszne?
11.BRYTYJKAI zdjął ich strach wielki, i mówili jeden do drugiego: Kim więc jest Ten, że i wiatr, i morze są mu posłuszne?
12.POZNAŃSKAI zdjął ich wielki strach, i mówili jedni do drugich: - Kimże On jest, że wiatr, i morze są Mu posłuszne?
13.WARSZ.PRASKAA oni, przerażeni bardzo, mówili jeden do drugiego: Kimże On jest, że nawet wicher i morze są Mu posłuszne?
14.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Więc zatrwożyli się wielką bojaźnią oraz mówili jeden do drugich: Zatem, kim jest ten, że mu i wiatr, i morze są posłuszne?
15.EIB.BIBLIA.2016.LITA ich ogarnął wielki strach, tak że zaczęli mówić jeden do drugiego: Kim On jest, że są Mu posłuszne nawet wiatr i wzburzone fale?
16.TOR.NOWE.PRZ.I ogarnął ich wielki lęk, i mówili do siebie nawzajem: Kim więc jest Ten, że wiatr i morze są Mu posłuszne?