« Mar 4:4 Ewangelia Marka 4:5 Mar 4:6 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574A insze padło na skaliska, gdzie niemiało ziemie mnogiej, i wnet weszło, przeto że niemiało głębiny ziemie.
2.WUJEK.1923A drugie padło na opoczyste, gdzie nie miało wiele ziemie, i natychmiast wzeszło, iż nie miało głębokiéj ziemie.
3.RAKOW.NTA drugie padło na miejsce opoczyste, gdzie nie miało ziemie wiele; i wnet wzeszło, przeto iż nie miało głębokości ziemie;
4.GDAŃSKA.1881Drugie zasię padło na miejsce opoczyste, gdzie nie miało wiele ziemi; i prędko weszło, przeto iż nie miało głębokości ziemi;
5.GDAŃSKA.2017Inne padło na miejsca skaliste, gdzie nie miało wiele ziemi, i szybko wzeszło, bo ziemia nie była głęboka.
6.SZCZEPAŃSKIInne zaś padło na grunt skalisty, gdzie nie miało wiele ziemi; zaraz też zeszło, bo gleba nie była głęboka;
7.GRZYM1936inne padło na miejsca opoczyste, gdzie mało było ziemi; wzeszły szybko, gdyż grunt był płytki,
8.DĄBR.WUL.1973Drugie zaś padło na grunt skalisty, gdzie nie miało wiele ziemi, i wzeszło natychmiast, bo gleba nie była głęboka.
9.DĄBR.GR.1961Drugie znów padło na grunt skalisty, gdzie nie miało wiele ziemi i wzeszło natychmiast, bo gleba nie była głęboka.
10.TYSIĄCL.WYD5Inne padło na grunt skalisty, gdzie nie miało wiele ziemi, i wnet wzeszło, bo nie było głęboko w glebie.
11.BRYTYJKAInne zaś padło na grunt skalisty, gdzie nie miało wiele ziemi i szybko wzeszło, gdyż gleba nie była głęboka.
12.POZNAŃSKAA inne padło na grunt skalisty, gdzie nie miało wiele ziemi, i zaraz powschodziło, bo nie miało grubej (warstwy) ziemi.
13.WARSZ.PRASKAInne padło na grunt skalisty i nie miało wiele ziemi. Wzeszło też zaraz, bo gleba nie była głęboka,
14.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Zaś drugie padło na skaliste miejsca, gdzie nie miało wiele ziemi; i zaraz zakiełkowało, bo nie miało głębi ziemi.
15.EIB.BIBLIA.2016.LITInne trafiło na grunt skalisty. Wzeszło szybko, bo gleba nie była głęboka.
16.TOR.NOWE.PRZ.Inne natomiast padło na miejsce skaliste, gdzie nie miało wiele ziemi; i szybko wzeszło, bo nie miało głębokiej ziemi;