« Mar 4:5 Ewangelia Marka 4:6 Mar 4:7 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Lecz gdy słońce weszło, zgorzało, i przeto że niemiało korzenia, zwiędło.
2.WUJEK.1923A gdy słońce wzeszło, wygorzało, a przeto, iż nie miało korzenia, uschło.
3.RAKOW.NTA gdy słońce wzeszło wygorzało, i przeto iż nie miało korzenia, uschło.
4.GDAŃSKA.1881A gdy słońce weszło, wygorzało, a iż korzenia nie miało, uschło.
5.GDAŃSKA.2017A gdy słońce wzeszło, wypaliło je, a ponieważ nie miało korzenia, uschło.
6.SZCZEPAŃSKIale gdy weszło słońce, przypaliło się i uschło, bo nie miało korzenia.
7.GRZYM1936ale gdy słońce się podniosło, ogorzało i niebawem uschło, iż nie miało korzeni.
8.DĄBR.WUL.1973A gdy słońce wzeszło, wygorzało, a że nie miało korzenia, uschło.
9.DĄBR.GR.1961A gdy słońce wzeszło, wygorzało, a nie mając korzenia, uschło.
10.TYSIĄCL.WYD5Lecz po wschodzie słońca przypaliło się i uschło, bo nie miało korzenia.
11.BRYTYJKAA gdy wzeszło słońce, zostało spieczone, a że nie miało korzenia, uschło.
12.POZNAŃSKAA kiedy wzeszło słońce, wypaliło je. I uschło, bo nie miało korzenia.
13.WARSZ.PRASKAlecz z nastaniem słońca zostało przypalone i nie mając korzenia – uschło.
14.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Ale gdy wzeszło słońce zostało spalone, a że nie miało korzenia uschło.
15.EIB.BIBLIA.2016.LITGdy jednak podniosło się słońce, zwiędło, a ponieważ miało słaby korzeń, uschło.
16.TOR.NOWE.PRZ.A gdy słońce wzeszło, spaliło je, a ponieważ nie miało korzenia, uschło.