« Mar 4:6 Ewangelia Marka 4:7 Mar 4:8 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574A insze padło do ciernia, i podniosło się ciernie, a zadusiło je, i niedało owocu.
2.WUJEK.1923A drugie padło w ciernie: i urosło ciernie i zadusiło je, i nie dało owocu.
3.RAKOW.NTA drugie padło w ciernie; i wzeszły ciernia i zagłuszyły je, i owocu nie dało.
4.GDAŃSKA.1881A drugie padło między ciernie; i wzrosły ciernie i zadusiły je, i nie wydało pożytku.
5.GDAŃSKA.2017Inne zaś padło między ciernie, a ciernie wyrosły i zagłuszyły je, i nie wydało owocu.
6.SZCZEPAŃSKIInne znowu padło między osty, a osty wybujały i przygłuszyły je, tak iż plonu nie przyniosło.
7.GRZYM1936Inne padło między ciernie a kiedy wyrosło zostało zagłuszone i nie przyniosło plonu.
8.DĄBR.WUL.1973A inne padło w ciernie: i wyrosły ciernie, i przygłuszyły je, i nie dało owocu.
9.DĄBR.GR.1961A inne padło w ciernie: i wyrosły ciernie i przygłuszyły je, i nie dało owocu.
10.TYSIĄCL.WYD5Inne padło między ciernie, a ciernie wybujały i zagłuszyły je, tak że nie wydało owocu.
11.BRYTYJKAInne znów padło między ciernie, a ciernie wyrosły i zadusiły je, i owocu nie wydało.
12.POZNAŃSKAA inne padło pomiędzy osty. I wyrosły osty wysoko, i zadusiły je, i nie wydało owocu.
13.WARSZ.PRASKAInne z kolei wpadło między ciernie, które wyrósłszy szybko, zagłuszyły je – i nie wydało żadnego owocu.
14.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.A inne padło między ciernie, i ciernie wzrosły oraz je zadusiły, więc nie wydało owocu.
15.EIB.BIBLIA.2016.LITInne z kolei wpadło w cierniste zarośla; te wyrosły i zdusiły je, tak że nie wydało plonu.
16.TOR.NOWE.PRZ.A inne padło między ciernie; i wzrosły ciernie i je zadusiły, i nie wydało owocu.