« Mar 4:7 Ewangelia Marka 4:8 Mar 4:9 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574A insze padło do ziemie dobrej, i dało owoc podniosły i rosły, i przypłodziło jedno trzydzieści, a drugie sześćdziesiąt, a drugie sto.
2.WUJEK.1923A drugie upadło na ziemię dobrą i dało owoc bujny i rosnący, a jedno przyniosło trzydzieści, jedno sześćdziesiąt, jedno sto.
3.RAKOW.NTA drugie padło na ziemię dobrą; i dało owoc wstępujący, i rostący; i przyniosło jedno trzydzieści, a jedno sześćdziesiąt, a jedno zasię sto.
4.GDAŃSKA.1881Drugie zasię padło na ziemię dobrą, i wydało pożytek bujno wschodzący i rosnący; i przyniosło jedno trzydziesiątny, a drugie sześćdziesiątny, a drugie setny.
5.GDAŃSKA.2017A inne padło na dobrą ziemię i wydało bujnie wschodzący i rosnący owoc: jedno trzydziestokrotny, inne sześćdziesięciokrotny, a jeszcze inne stokrotny.
6.SZCZEPAŃSKIInne wreszcie padło na ziemię dobrą, zeszło, wystrzeliło w górę, rozrosło się i wydało plon: jedno trzydziestokrotny, a drugie sześćdziesięciokrotny, inne zaś stokrotny.
7.GRZYM1936Inne wreszcie padło na ziemię dobrą i przyniosło plon bujny i obfity: jedno trzydziesty, drugie sześćdziesiąty, inne setny.
8.DĄBR.WUL.1973Inne wreszcie padło na ziemię, na rodzajną, i dało owoc bujny i wielokrotny: a jedno przyniosło trzydzieści, drugie sześćdziesiąt, a inne sto.
9.DĄBR.GR.1961Inne wreszcie padły na ziemię, na urodzajną, i dały owoc bujny i wielokrotny: jedno przyniosło trzydzieści, drugie sześćdziesiąt, a inne sto.
10.TYSIĄCL.WYD5Inne wreszcie padły na ziemię żyzną i wydawały [plon], wschodząc i rosnąc; a przynosiły plon trzydziestokrotny, sześćdziesięciokrotny i stokrotny.
11.BRYTYJKAA inne padło na ziemię dobrą, wzeszło, wyrosło i wydało owoc trzydziestokrotny i sześćdziesięciokrotny, i stokrotny.
12.POZNAŃSKALecz inne padły na ziemię, na dobrą i wydały owoc, który rósł i pomnażał się, i przyniosły plon: jedno trzydziestokrotny, drugie sześćdziesięciokrotny, a inne stokrotny.
13.WARSZ.PRASKAInne wreszcie padły na ziemię dobrą. Wzeszły, wyrosły i wydały plon: jedne trzydziestokrotny, inne sześćdziesięciokrotny, a jeszcze inne stokrotny.
14.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.A inne padło na dobrą ziemię oraz idąc do góry i wzrastając, dawało owoc i niosło: Jedno trzydziestokrotny, jedno sześćdziesięciokrotny, a jedno stukrotny.
15.EIB.BIBLIA.2016.LITInne wreszcie ziarna padły na dobrą ziemię. Wzeszły one, wyrosły i wydały plon trzydziestokrotny, sześćdziesięciokrotny i stokrotny.
16.TOR.NOWE.PRZ.Inne natomiast padło na dobrą ziemię; i wydawało owoc pnąc się w górę i rosnąc; i przyniosło trzydziestokrotny, sześćdziesięciokrotny i stokrotny plon.