« 1Moj 23:10 1 Księga Mojżeszowa 23:11 1Moj 23:12 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.ZOFII.UWSP.IJP„Nigdy tako nie będzie, moj miły panie, ale słysz, cso-ć powiem: Dawam ci pole i z tą jaskinią, jeż to ❬jest❭ w niem, przede wszemi ludźmi mymi, aby pogrzebł swego martwego”.
2.WUJEK.1923Żadną miarą niech tak nie będzie, Panie mój: ale ty raczéj posłuchaj co mówię: Pole tobie daję, i jaskinią, która na niem jest, przy bytności synów ludu mego: pogrzeb umarłego swego.
3.GDAŃSKA.1881Nie tak, panie mój, ale słuchaj mię: Pole to dam tobie i jaskinią, która jest w niem, dawam ją tobie; przed oczyma synów ludu mego, dawam ją tobie, pogrzebże umarłego twego.
4.GDAŃSKA.2017Nie, panie mój, posłuchaj mnie. Daję ci to pole i jaskinię, która na nim jest. Daję ją tobie w obecności synów mego ludu. Pochowaj swoją zmarłą.
5.NEUFELD.1863Nie Panie, słuchaj mnie, pole oddaję ci, i jaskinią która jest w niem, tobie oddaję ją, w oczach ziomków moich oddaję ci ją, pochowaj trupa swojego.
6.CYLKOW"Nie, panie mój, słuchaj mnie! Pole to oddam tobie, i jaskinię, która w niém jest, tobie oddam ją; w oczach synów ludu mojego oddam ją tobie; pochowaj zmarłę twoję."
7.KRUSZYŃSKI"Nie, mój panie, słuchaj mnie: daję ci pole i daję ci grotę, która się na niem znajduje, w oczach synów ludu mego; daję ci ją, pochowaj swego zmarłego".
8.MIESES„Nie, panie mój!, – słuchaj mnie, pole to ci dałem, i jaskinię tę w niem, dałem ją tobie, wobec synów mego ludu dałem ją tobie; pochowaj zmarłą twoją”.
9.TYSIĄCL.WYD5Nie, panie mój, posłuchaj mnie: pole to i pieczarę, która na nim się znajduje, daję ci; w obecności moich współbraci daję ci ją, pochowaj swą zmarłą.
10.BRYTYJKANie tak, panie mój, ale posłuchaj mnie: Daruję ci pole i jaskinię, która jest na nim; daruję ją tobie wobec współplemieńców moich. Daruję ją tobie, pochowaj swą zmarłą!
11.POZNAŃSKA- O nie, panie! Posłuchaj mnie! Ofiaruję ci to pole wraz z pieczarą, położoną na nim, ofiaruję je w obecności moich rodaków! Ofiaruję ci je. Pochowaj swoją zmarłą!
12.WARSZ.PRASKANie, panie mój! Posłuchaj mnie! Daję ci za darmo pole i grotę, która się na nim znajduje. Przekazuję ci to na własność w obecności synów mego narodu. Pogrzeb [w niej spokojnie] swoją zmarłą!
13.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Nie, panie; raczej mnie posłuchaj. Dam ci to pole i jaskinię, co na nim jest, tobie ją oddam; oddam ci ją na oczach synów mojego ludu; pochowaj twoją zmarłą.
14.EIB.BIBLIA.2016.LITPosłuchaj mnie, mój panie, uczyńmy inaczej: Dam ci pole i jaskinię, która jest na nim. Dam ci ją w obecności mojego ludu. Oddam ci ją. Pochowaj tam swoją zmarłą.