« 1Moj 23:11 1 Księga Mojżeszowa 23:12 1Moj 23:13 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.ZOFII.UWSP.IJPTedy Abraham pokłoni się wszemu ludu tej ziemie.
2.WUJEK.1923Pokłonił się Abraham przed ludem onéj ziemie:
3.GDAŃSKA.1881Tedy się pokłonił Abraham przed ludem onej ziemi;
4.GDAŃSKA.2017Wtedy Abraham pokłonił się przed ludem tej ziemi;
5.NEUFELD.1863I ukłonił się Abraham przed ludem kraju.
6.CYLKOWI pokłonił się Abraham przed ludem tego kraju.
7.KRUSZYŃSKIAbraham pokłonił się przed ludem tej ziemi
8.MIESESAbraham pokłonił się ludowi tego kraju
9.TYSIĄCL.WYD5Ale Abraham, oddawszy pokłon ludowi kraju,
10.BRYTYJKAWtedy pokłonił się Abraham przed ludem tego kraju
11.POZNAŃSKAAbraham jednak pokłonił się ludowi tej krainy,
12.WARSZ.PRASKASkłonił się więc głęboko Abraham wszystkim obecnym tam mieszkańcom krainy
13.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Zatem Abraham pokłonił się przed ludem tego kraju.
14.EIB.BIBLIA.2016.LITW odpowiedzi Abraham pokłonił się przed ludem tej ziemi