« 1Moj 23:18 1 Księga Mojżeszowa 23:19 1Moj 23:20 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.ZOFII.UWSP.IJPA tako Abraham pogrzebł żonę swą Sarę w jaskini dwoitej blisko od Mambre, cso jest Ebron w tej ziemi Chanaan.
2.WUJEK.1923I tak pogrzebł Abraham Sarę, żonę swą w jaskini pola dwoistéj, która leżała przeciwko Mambre. To jest Hebron w ziemi Chananejskiéj.
3.GDAŃSKA.1881A tak pogrzebał Abraham Sarę, żonę swoję, w jaskini pola w Machpelu przeciwko Mamre, to jest Hebron, w ziemi Chananejskiej.
4.GDAŃSKA.2017Potem Abraham pochował swoją żonę Sarę w jaskini pola w Makpelu naprzeciwko Mamre, czyli Hebronie, w ziemi Kanaan.
5.NEUFELD.1863A potém pochował Abraham Sarah żonę swoją w jaskini pola Machpelah przed Mamre, to jest Chebron w ziemi Kenaan.
6.CYLKOWA następnie pochował Abraham Sarę, żonę swoję, w jaskini w Machpela, naprzeciw Mamre, czyli Chebronu, w ziemi Kanaan.
7.KRUSZYŃSKIZakończywszy to, Abraham pochował Sarę swoją żonę w grocie pola Makhpela, naprzeciwko Mamre, które jest Hebronem, w ziemi Kanaan.
8.MIESESPotem pochował Abraham żonę, swoją Sarę w Jaskini Pola Machpeli naprzeciw Mamre, to jest Chebronu, w Kraju Kanaanejskim.
9.TYSIĄCL.WYD5A potem Abraham pochował swoją żonę, Sarę, w pieczarze na polu [zwanym] Makpela w Hebronie, w pobliżu Mamre w kraju Kanaan.
10.BRYTYJKAPotem pochował Abraham Sarę, żonę swoją, w jaskini na polu Machpela naprzeciw Mamre, to jest Hebronu w ziemi kanaanejskiej.
11.POZNAŃSKAPotem Abraham pochował swoją żonę Sarę w pieczarze pola Makpela, w pobliżu Mamre, czyli w Chebronie, w ziemi Kanaan.
12.WARSZ.PRASKAI pochował Abraham swoją żonę Sarę w grocie na polu Makpela, niedaleko Mamre, czyli Hebronu, w kraju Kananejczyków.
13.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Następnie Abraham pochował swoją żonę Sarę w jaskini w Machpela, naprzeciwko Marme, czyli Hebronu, w ziemi Kanaan.
14.EIB.BIBLIA.2016.LITPo dokonaniu zakupu, Abraham pochował swoją żonę Sarę w jaskini na polu Makpela naprzeciw Mamre, w Hebronie, w ziemi Kanaan.