« 1Moj 23:2 1 Księga Mojżeszowa 23:3 1Moj 23:4 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.ZOFII.UWSP.IJPA gdyż wstał był, przestał [i] narzekać mowiąc ku synom Ach:
2.WUJEK.1923A wstawszy od posługi ciała, mówił do synów Hethowych, mówiąc:
3.GDAŃSKA.1881Potem wstał Abraham od umarłego swego, i rzekł do synów Hetowych, mówiąc:
4.GDAŃSKA.2017Potem Abraham wstał od swej zmarłej i powiedział do synów Cheta:
5.NEUFELD.1863I powstał Abraham z przed trupa swojego i mówił do Chethejów co następuje:
6.CYLKOWI powstał Abraham z przed oblicza zmarłej swojej, i rzekł do synów Cheta, jak następuje:
7.KRUSZYŃSKIA powstawszy Abraham przed swoją śmiercią, przemówił do synów Heta, mówiąc:
8.MIESESNastępnie wstał Abraham od zmarłej swojej i rzekł do Synów Cheta, mówiąc:
9.TYSIĄCL.WYD5A potem powstawszy, odszedł od swej zmarłej i zwrócił się do potomków Cheta z taką prośbą:
10.BRYTYJKAPotem Abraham wstał od swojej zmarłej i rzekł do Chetytów, mówiąc:
11.POZNAŃSKAPotem odszedł od swej zmarłej i zwrócił się do Chittytów z prośbą: -
12.WARSZ.PRASKAPotem, powstawszy, odszedł od ciała zmarłej i tak przemówił do [zebranych] Chetytów:
13.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Potem Abraham powstał sprzed oblicza swej zmarłej i powiedział do synów Cheta, jak następuje:
14.EIB.BIBLIA.2016.LITPotem Abraham powstał, pozostawił zmarłą i udał się do synów Cheta: