« 1Moj 23:7 1 Księga Mojżeszowa 23:8 1Moj 23:9 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.ZOFII.UWSP.IJPi rzekł jest k nim: „Gdyż jest wam tak lubo, abych swego martwego pogrzebł, słyszcie mię a orędujcie za mię przed Efronem synem Seor,
2.WUJEK.1923I rzekł do nich: Jeźli się podoba duszy waszéj, żebych pogrzebł umarłego mego, słuchajcie mię, a przyczyńcie się za mną do Ephrona, syna Seorowego:
3.GDAŃSKA.1881Jeźli się wam podoba, abym pogrzebał umarłego mego od twarzy mojej, słuchajcież mię, a przyczyńcie się za mną, do Efrona, syna Socharowego,
4.GDAŃSKA.2017I powiedział do nich: Jeśli zgadzacie się, abym pochował moją zmarłą sprzed mojego oblicza, posłuchajcie mnie i wstawcie się za mną do Efrona, syna Sochara;
5.NEUFELD.1863I mówił z nimi tak: jeżeli wolą waszą jest pochować trupa mojego z przed oblicza mojego, słuchajcie mnie i proście za mną Efrona syna Cochar,
6.CYLKOWI mówił z nimi, jak następuje: "Jeżeli jest wolą waszą pochować zmarłą moję z przed oblicza mojego, posłuchajcie mnie, a przyczyńcie się za mną u Efrona, syna Cochara.
7.KRUSZYŃSKIprzemówił do nich w ten sposób: "Jeśli się wam podoba, abym pochował mego zmarłego przedemną, posłuchajcie mnie i proście za mną Efrona, syna Cohara,
8.MIESESi rozmawiał z nimi, mówiąc: „Jeśli pragniecie pochować umarłą moją z przedemnie, słuchajcie mnie i proście za mnie Efrona, syna Cochara,
9.TYSIĄCL.WYD5Jeśli godzicie się, abym pochował moją zmarłą, posłuchajcie mnie! Proście za mną Efrona, syna Sochara,
10.BRYTYJKAI mówił z nimi tak: Jeżeli zgadzacie się, abym wyniósł z domu i pochował zmarłą moją, posłuchajcie mnie i wstawcie się za mną u Efrona, syna Sochara,
11.POZNAŃSKAa następnie przemówił w te słowa: - Skoro zgadzacie się na to, abym odprowadził i pochował swoją zmarłą, wysłuchajcie mnie i wstawcie się za mną u Efrona, syna Cochara.
12.WARSZ.PRASKAi przemówił do nich w te słowa: Skoro się zgadzacie, aby moja zmarła tu się znalazła i tu została pochowana, to niech mi wolno będzie prosić, by Efron, syn Sochara,
13.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.I mówił z nimi jak następuje: Jeśli jest waszą wolą, by sprzed mojego oblicza pochować moją zmarłą, posłuchajcie mnie oraz wstawcie się za mną u Efrona, syna Cochara;
14.EIB.BIBLIA.2016.LITi powiedział: Skoro zgadzacie się, bym pochował wśród was moją zmarłą, to posłuchajcie mnie, proszę: Wstawcie się za mną u Efrona, syna Sochara.