« Jan 16:33 Ewangelia Jana 17:1 Jan 17:2 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574TO wymówił Jesus, i podniósł oczy wniebo, i rzekł: Ojcze, przyszła godzina, rozsław syna twego, aby i syn twój rozsławił cię.
2.WUJEK.1923To mówił Jezus i podniósłszy oczy w niebo, rzekł: Ojcze! przyszła godzina, wsław Syna twego, aby cię Syn twój wsławił.
3.RAKOW.NTTo powiedział Jezus, i podniósł oczy swoje w Niebo, i rzekł: Ojcze, przyszła godzina, uwielbi Syna twego, aby i Syn twój uwielbił ciebie.
4.GDAŃSKA.1881To powiedziawszy Jezus, podniósł oczy swoje w niebo i rzekł: Ojcze! przyszła godzina, uwielbij Syna twego, aby też i Syn twój uwielbił ciebie.
5.GDAŃSKA.2017To powiedziawszy, Jezus podniósł swoje oczy ku niebu i rzekł: Ojcze, nadeszła godzina. Uwielbij swego Syna, aby też twój Syn uwielbił ciebie;
6.SZCZEPAŃSKIPo tych słowach podniósł Jezus swe oczy ku niebu i rzekł: Ojcze, nadeszła godzina; uwielb Syna swego, aby Syn {twój} Ciebie uwielbił;
7.MARIAWICITo gdy powiedział Jezus, podniósł oczy Swe do nieba i rzekł: Ojcze, przyszła godzina, wsław Syna Swego, aby Cię i Syn Twój wsławił,
8.GRZYM1936Tak mówił Jezus: poczem podnosząc oczy w niebo, modlił się: Ojcze, nadeszła godzina, wsław Syna twego, aby cię Syn twój wsławił;
9.DĄBR.WUL.1973Tak mówił Jezus i podniósłszy oczy ku niebu rzekł Ojcze, nadeszła godzina moja, wsław Syna twego, aby i Syn twój wsławił ciebie.
10.DĄBR.GR.1961Tak mówił Jezus, a podniósłszy oczy ku niebu, rzekł: Ojcze, nadeszła godzina, wsław Syna twego, aby Syn wsławił ciebie.
11.TYSIĄCL.WYD5To powiedział Jezus, a podniósłszy oczy ku niebu, rzekł: Ojcze, nadeszła godzina. Otocz swego Syna chwałą, aby Syn Ciebie nią otoczył
12.BRYTYJKATo powiedział Jezus, a podniósłszy oczy swoje ku niebu, rzekł: Ojcze! Nadeszła godzina; uwielbij Syna swego, aby Syn uwielbił ciebie;
13.POZNAŃSKAPo tych słowach Jezus, podniósłwszy oczy w niebo, rzekł: - Ojcze, nadeszła godzina. Wsław swego Syna, aby i Syn wysławił Ciebie
14.WARSZ.PRASKATo powiedziawszy Jezus podniósł oczy ku niebu i zawołał: Ojcze, oto już nadeszła godzina. Obdarz swego Syna chwałą, aby i On mógł Ciebie otoczyć chwałą
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.To Jezus powiedział oraz podniósł swoje oczy ku niebiosom i rzekł: Ojcze, przyszła godzina; otocz chwałą Twojego Syna, aby Syn mógł otoczyć chwałą Ciebie.
16.EIB.BIBLIA.2016.LITPo tych słowach Jezus spojrzał w niebo i powiedział: Ojcze, nadeszła godzina! Uwielbij swojego Syna, aby Syn uwielbił Ciebie;
17.TOR.PRZ.Gdy Jezus to powiedział, podniósł swoje oczy ku niebu, mówiąc: „Ojcze! Nadeszła godzina, otocz chwałą swojego Syna, aby i Twój Syn otoczył chwałą Ciebie;”