« Jan 17:11 Ewangelia Jana 17:12 Jan 17:13 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Gdy byłem znimi, ja chowałem je w imię twoje które dałeś mi strzegłem (ich), a żaden znich nie zginął tylko syn zginienia, aby się pismo wypełniło.
2.WUJEK.1923Gdym z nimi był, Jam je zachowywał w imię twoje. Któreś mi dał, strzegłem, i żaden z nich nie zginął, jedno syn zatracenia, żeby się Pismo spełniło.
3.RAKOW.NTGdym był z nimi na świecie, ja zachowywałem je w imię twoje, któreś mi dał, strzegłem, i żaden z nich nie zginął, jedno on syn zginienia, żeby się Pismo wypełniło.
4.GDAŃSKA.1881Gdym z nimi był na świecie, jam je zachował w imieniu twojem, któreś mi dał; strzegłem ich i żaden z nich nie zginął, tylko on syn zatracenia, żeby się Pismo wypełniło.
5.GDAŃSKA.2017Gdy byłem z nimi na świecie, ja zachowywałem ich w twoim imieniu. Strzegłem tych, których mi dałeś, i żaden z nich nie zginął prócz syna zatracenia, żeby się wypełniło Pismo.
6.SZCZEPAŃSKIGdy byłem z nimi, czuwałem nad nimi w Imieniu twojem, <i> ustrzegłem tych, których Mi dałeś; nikt też z nich nie zginął, prócz syna potępienia, aby się spełniło Pismo.
7.MARIAWICIGdym był z nimi, Jam ich zachowywał w Imię Twoje; których Mi dałeś, strzegłem ich, i żaden z nich nie zginął, jedno syn zatracenia, aby się Pismo wypełniło;
8.GRZYM1936Dopóki byłem z nimi, strzegłem ich w imię twoje. Tych, których mi dałeś, zachowałem tak, iż żaden z nich nie zginął, prócz syna zatracenia, żeby się pismo wypełniło.
9.DĄBR.WUL.1973Gdy byłem z nimi, strzegłem ich w imię twoje. Czuwałem nad tymi, których mi dałeś, i nikt z nich nie zginął jeno syn zatracenia, aby się wypełniło Pismo.
10.DĄBR.GR.1961Gdy byłem z nimi, strzegłem ich w imię moje, tak jak mi ich dałeś, i uchroniłem ich, i nikt z nich nie zginął tylko syn zatracenia, aby się wypełniło Pismo.
11.TYSIĄCL.WYD5Dopóki z nimi byłem, zachowywałem ich w Twoim imieniu, które Mi dałeś, i ustrzegłem ich, a nikt z nich nie zginął z wyjątkiem syna zatracenia, aby się wypełniło Pismo.
12.BRYTYJKADopóki byłem z nimi na świecie, zachowywałem w imieniu twoim tych, których mi dałeś, i strzegłem, i żaden z nich nie zginął, prócz syna zatracenia, by się wypełniło Pismo.
13.POZNAŃSKAKiedy byłem z nimi, Ja strzegłem w imię Twoje tych, których Mi dałeś. I ustrzegłem ich. Nikt z nich nie zginął oprócz syna zatracenia. Tak wypełniło się Pismo.
14.WARSZ.PRASKAJak długo z nimi byłem, zachowywałem ich mocą Twojego imienia, które Mi dałeś. Troszczyłem się o to, by nikt z nich nie zginął prócz syna zatracenia, przez którego wypełniło się Pismo.
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Gdy byłem pośród nich na świecie, ja ich zachowałem w Twoim Imieniu, które mi dałeś. Także ustrzegłem, by nikt z nich nie zginął a tylko syn potępienia, aby się wypełniło Pismo.
16.EIB.BIBLIA.2016.LITDopóki z nimi byłem, Ja ich zachowywałem w Twoim imieniu, które objawiłeś przeze Mnie. Strzegłem ich tak, że żaden nie zginął, oprócz syna zatracenia, zgodnie z zapowiedzią Pisma.
17.TOR.PRZ.„Gdy byłem z nimi na świecie, ja strzegłem ich w imieniu Twoim; tych których mi dałeś, i ustrzegłem, i nikt z nich nie zginął, tylko syn zatracenia, aby Pismo zostało wypełnione.”