« Jan 17:14 Ewangelia Jana 17:15 Jan 17:16 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Nie proszę abyś je wziął z świata, ale abyś je zachował od złośliwego.
2.WUJEK.1923Nie proszę, abyś je zjął z świata, ale żebyś je zachował ode złego.
3.RAKOW.NTNie proszę, abyś je ziął z świata, ale żebyś je zachował od onego złego.
4.GDAŃSKA.1881Nie proszę, abyś je wziął z świata, ale abyś je zachował ode złego.
5.GDAŃSKA.2017Nie proszę, abyś zabrał ich ze świata, ale abyś zachował ich od złego.
6.SZCZEPAŃSKINie proszę, abyś ich zabrał z <tego> świata, ale abyś ich od złego zachował.
7.MARIAWICINie proszę, abyś ich wziął ze świata, ale żebyś ich zachował ode złego.
8.GRZYM1936Nie proszę, żebyś ich zabrał ze świata, ale żebyś ich ustrzegł od złego.
9.DĄBR.WUL.1973Nie proszę, abyś ich zabrał ze świata, ale żebyś ich zachował od złego.
10.DĄBR.GR.1961Nie proszę, abyś ich zabrał ze świata, ale żebyś ich zachował od złego.
11.TYSIĄCL.WYD5Nie proszę, abyś ich zabrał ze świata, ale byś ich ustrzegł od złego.
12.BRYTYJKANie proszę, abyś ich wziął ze świata, lecz abyś ich zachował od złego.
13.POZNAŃSKANie proszę (o to), abyś ich zabrał ze świata, ale abyś ich zachował od złego.
14.WARSZ.PRASKANie proszę Cię, żebyś ich zabrał z tego świata, lecz abyś ich ustrzegł od złego.
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Nie proszę, abyś ich wziął ze świata, ale abyś ich zachował od złego.
16.EIB.BIBLIA.2016.LITNie proszę, abyś ich zabrał ze świata, ale abyś ich ustrzegł od złego.
17.TOR.PRZ.„Nie proszę, abyś zabrał ich ze świata, ale abyś ustrzegł ich od złego.”